Archiv Zpravodaje

Prezentace na adrese www.mubph.cz slouží jako archiv a není od 31.12. 2016 aktualizována.

Aktuální prezentace Městského úřadu v Bystřici pod Hostýnem najdete na adrese www.bystriceph.czNa návštěvě u houslaře

V blízkosti naší školy bydlí muzikant celým srdcem pan Tomáš O. Machač. Před několika dny jsme měli štěstí se podívat, jak vyrábí smyčcové nástroje. Houslař pan Machač již delší dobu nemůže pro svůj vážný zdravotní stav a pokročilý důchodový věk plně pracovat ve své živnosti. Přesto však nedokáže ruce složit do klína. Po chvilkách, jak mu to jen trochu zdraví dovolí, staví si již rok pro svoji potřebu nové koncertní  violoncello. Dodává, že tato činnost jej vnitřně naplňuje. Stejně tak i hra na hudební  nástroj mu dodává potřebnou životní sílu.


Protože cello má již před dokončením, požádali jsme ho, zda bychom se mohli přijít podívat. A tak jsme se vypravili k Machačům domů...


Naše exkurze byla velmi zajímavá, po dobu celé hodiny všichni pozorně naslouchali výkladu houslaře, který hovořil o starých  výrobních houslařských technologiích. Ukázal nám ručně řezané hlavičky violoncella, vyšší a ručně vypracované  klenutí desek nástroje a krásně vytvarované ladicí kolíčky. Pak jsme vše mohli porovnat  s nástrojem vyrobeným sériově na kopírce. Pan Machač nám předvedl  také stroje, které používá především k prvotnímu zpracování dřeva.


Exkurze v malé houslařské dílně u pana Machače byla svým charakterem ojedinělá a zajímavá, výjimečná tím, že neobvyklou dílnu  máme tak blízko.


Panu Machačovi přejeme hodně zdraví  a doufáme, že ve své práci bude pokračovat, aby si na vlastnoručně vyrobený nástroj sám s potěšením zahrál.  Děkujeme za hezkou podívanou!

                                               
                   Žáci ZŠ praktické a ZŠ speciální, Bystřice pod HostýnemDesign By Macik