ARCHIV MUBPH.CZ

Prezentace na adrese www.mubph.cz slouží jako archiv a není od 31.12. 2016 aktualizována.

Aktuální prezentace Městského úřadu v Bystřici pod Hostýnem najdete na adrese www.bystriceph.czSilnice II/150: Bystřice pod Hostýnem, propojení se silnicí II/438

 

Název projektu                    Silnice II/150: Bystřice pod Hostýnem, propojení se silnicí II/438
Dotační program  -
Celkové náklady  646 838,65 Kč
Výše dotace  -
Vedoucí projektu  Lenka Zbranková, DiS.
Projektový tým  Ing. Naděžda Klvaňová, JUDr. Martin Olša, Ing. Eva Šillerová, Renata Pechová, Radek Zapletal
Doba realizace  2012 - 2013
Předmět projektu   Předmětem akce bylo propojení silnice II/150 se silnicí II/438 severně od zastavěného území města Bystřice pod Hostýnem. Stavba se nacházela v extravilánu cca 500 m severně od zastavěné části města Bystřice pod Hostýnem. Celková délka nové silnice II/150 bude cca 606 m. Propojení komunikací odkloňuje dopravu těžkých vozidel z centra města a zároveň zkrátilo trasu mezi Hranicemi a Valašským Meziříčím o více než 2 km. Stavební akce byla řešena Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, město bylo v rámci uvedené stavební akce investorem těchto stavebních objektů stavby: SO 107.2 Dopravní značení, SO 403 Přeložka VO, SO 701 Přemístění kříže, SO 801.2 Vegetační úpravy a SO 803 Technická rekultivace místní komunikace. 

 Dne 21. 7. 2011 byla uzavřena mezi Ředitelstvím silnic Zlínského kraje  a městem Bystřice pod Hostýnem dohoda o podmínkách přípravy a realizace stavby "Silnice II/150: Bystřice pod Hostýnem, propojení se silnicí II/438".

Současný stav projektu  Projekt v realizaci.

 

 Design By Macik