ARCHIV MUBPH.CZ

Prezentace na adrese www.mubph.cz slouží jako archiv a není od 31.12. 2016 aktualizována.

Aktuální prezentace Městského úřadu v Bystřici pod Hostýnem najdete na adrese www.bystriceph.czCestovní doklady

Informace k cestovním dokladům

Fotografie pořizujeme pomocí technického vybavení přímo na oddělení občanských průkazů.
Místo zákonného zástupce může podat žádost osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do výchovy, anebo vedoucí ústavu, v němž se vykonává ústavní výchova občana mladšího 15 let nařízená soudem.
Za občana, který je zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo jehož způsobilost k právním úkonům je omezena, podává žádost zákonný zástupce, opatrovník

 

Vyřízení cestovních pasů s biometrickými údaji a nosičem dat (e-pas) :

Občané do 15 let - žádost podává zákonný zástupce, který se dostaví spolu s dítětem a je povinen předložit:

  • rodný list dítěte
  • platný občanský průkaz zákon. zástupce
  • cestovní pas, může mít i prošlou platnost (pokud je držitelem)


Správní poplatek činí 100,--Kč

Občan 15 - 18 let - žádost podává zákon. zástupce, který se dostaví spolu s dítětem a je povinen předložit:

  • platný občanský průkaz nezletilého občana
  • platný občanský průkaz zákon. Zástupce
  • cestovní pas, může mít prošlou platnost (pokud je držitelem)


Správní poplatek činí 600,-Kč.

Občan nad 18 let je povinen předložit:

  • platný občanský průkaz
  • cestovní pas, může mít prošlou platnost (pokud je držitelem)

Správní poplatek činí 600,-Kč.

 

Cestovní pasy se vydávají s dobou platnosti na 10 let, občanům mladším 15 let s dobou platnosti na 5 let.

Cestovní doklad se vyhotoví do 30 dnů.

Zápisy dětí v cestovních dokladech rodičů jsou platné pouze do 26.června 2012.

Vyřízení cestovního pasu v kratší lhůtě provádí Městský úřad v Bystřici pod Hostýnem

Cestovní pas je vydán bez strojově čitelné zóny s dobou platnosti na 6 měsíců a k jeho vyřízení musí být 2 fotografie a platný občanský průkaz. Pro občany mladší 15 let věku je nutné předložit rodný list.

 

Lhůty a správní poplatky:

Žádá-li občan o vydání  cestovního pasu v kratší lhůtě, lze mu vydat cestovní pas do 15 dnů bez strojově čitelné zóny.   
Správní poplatek činí 1 500,-Kč a u občanů mladší 15 let správní poplatek činí 1000,-Kč

Občan je povinen:

a) chránit cestovní pas před ztrátou, odcizením, poškozením nebo zneužitím
b) odevzdat neplatný cestovní pas
c) ohlásit ztrátu, odcizení cestovního pasu v kanc. č. 1 na Městském úřadě nebo na kterémkoli městském úřadě, kde občan sepíše protokol o ztrátě nebo odcizení cestovního pasu

Cestovní pas může převzít:

a) občan starší 15 let
b) zákonný zástupce nebo pěstoun občana mladšího 15 let
c) zákonný zástupce občana, který byl zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo jehož způsobilost k právním úkonům byla omezena
 

 

 Design By Macik