ARCHIV MUBPH.CZ

Prezentace na adrese www.mubph.cz slouží jako archiv a není od 31.12. 2016 aktualizována.

Aktuální prezentace Městského úřadu v Bystřici pod Hostýnem najdete na adrese www.bystriceph.czOdbor sociálních věcí

Vedoucí odboru

Mgr. Vegrichtová Marcela

E-mail: vegrichtova@mubph.cz

Telefon: 573 501 980

Budova: 6. května 1071 - 6. května 1071, Bystřice pod Hostýnem

Kancelář č. 6

Zástupuje: Mgr. Váňová Jana

Vykonávané činnosti

 • koordinace procesu komunitního plánování soc. služeb města a obcí v jeho správním obvodu
 • sociálně-výchovná prevence a sociální práce s problémovými skupinami, prevence negativních jevů
 • komplexní výkon agendy péče o staré občany nebo osoby se zdravotním postižením
 • výkon státní správy a samosprávy na úseku školství
 • sociálně-právní ochrana dětí
 • sociální práce

Sociálně - právní ochrana dětí

Mgr. Kohoutová Pavla

Pracovní zařazení: referent

E-mail: kohoutová@mubph.cz

Telefon: 573 501 986

Budova: 6. května 1071 - 6. května 1071, Bystřice pod Hostýnem

Kancelář č. 3

Vykonávané činnosti

 • sociálně-právní ochrana dětí(kolizní opatrovník, šetření v terénu, provádění dohledu v rodinách, výkon opatrovnictví a poručnictví, spolupráce se soudem)

Sociálně- právní ochrana dětí

Motalová Simona

Pracovní zařazení: referent

E-mail: motalova@mubph.cz

Telefon: 573 501 986

Budova: 6. května 1071 - 6. května 1071, Bystřice pod Hostýnem

Kancelář č. 3

Vykonávané činnosti

 • sociálně-právní ochrana dětí (kolizní opatrovník, šetření v terénu, provádění dohledu v rodinách, výkon opatrovnictví a poručnictví, spolupráce se soudem)

Sociálně-právní ochrana dětí

Bc. Králíková Hana

Pracovní zařazení: referent

E-mail: kralikova@mubph.cz

Telefon: 573 501 983

Budova: 6. května 1071 - 6. května 1071, Bystřice pod Hostýnem

Kancelář č. 5

Vykonávané činnosti

 • sociálně-právní ochrana dětí - náhradní rodinná péče
 • spolupráce se správcem městských bytů na úseku bytového hospodářství, zabezpečování plnění bytové politiky města, člen bytové komise
 • veřejný opatrovník

Sociálně-právní ochrana dětí, sociální práce

Mgr. Kovaříková Magdaléna

Pracovní zařazení: referent

E-mail: mdostalova@mubph.cz

Telefon: 573 501 985

Budova: 6. května 1071 - 6. května 1071, Bystřice pod Hostýnem

Kancelář č. 5

Vykonávané činnosti

 • sociálně-právní ochrana dětí - kurátor pro děti a mládež
 • sociálně-výchovná prevence a sociální práce s problémovými skupinami, prevence negativních jevů
 • komplexní výkon agendy péče o staré občany nebo osoby se zdravotním postižením
 • řízení o přestupcích na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, na úseku sociálních věcí, na úseku zdravotnictví, na úseku školství a výchovy mládeže
 • sociální práce

Školství, granty, sociální práce

Mgr. Váňová Jana

Pracovní zařazení: referent

E-mail: vanova@mubph.cz

Telefon: 573 501 981

Budova: 6. května 1071 - 6. května 1071, Bystřice pod Hostýnem

Kancelář č. 4

Vykonávané činnosti

 • zabezpečování výkonu státní správy a samosprávy na úseku školství
 • zabezpečování agendy spojené s poskytováním grantů zájmovým organizacím včetně vedení Rejstříku žadatelů o grant
 • vydávání parkovacích průkazů označujících vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou
 • sociálně-výchovná prevence a sociální práce s problémovými skupinami, prevence negativních jevů
 • komplexní výkon agendy péče o staré občany nebo osoby se zdravotním postižením
 • sociální práce
 • výkon funkce sociálního kurátoraDesign By Macik