Archiv Zpravodaje

Prezentace na adrese www.mubph.cz slouží jako archiv a není od 31.12. 2016 aktualizována.

Aktuální prezentace Městského úřadu v Bystřici pod Hostýnem najdete na adrese www.bystriceph.czBratrství bez bariér

Velkého úspěchu dosáhl projekt města nazvaný „Základní škola Bratrství bez bariér“, jehož cílem je odstranit bariéry omezující pohyb a orientaci v budově školy, umožnit potřebné skupině žáků bezbariérový přístup k výuce cizích jazyků z hlediska využívání moderních technologií a rozšířit přístup k výuce informatiky s využitím informačních a komunikačních technologií. Projekt byl podán do programu ROP NUTS II Střední Morava, do výzvy č. 16/2009 Infrastruktura pro rozvoj vzdělávání, prioritní osa – Integrovaný rozvoj a obnova regionu. Projektová žádost města byla výborem Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava velmi vysoko hodnocena a mezi nejlepšími schválena „k dopracování před uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace“ z Regionálního operačního programu  (ROP) Střední Morava. Zařazení do skupiny projektů vybraných k dopracování je vpodstatě posledním stupínkem k získání dotace. Město s projektem uspělo ve velké konkurenci žadatelů, ZŠ Bratrství bylo k přidělení dotace vybráno na prvním místě mezi žádajícími základními školami ve Zlínském  kraji a jako druhá základní škola v rámci regionu Střední Morava.


Celkové náklady projektu jsou 2.580.900 Kč, přislíbená výše dotace 2.193.765 Kč. Město se bude na realizaci projektu podílet částkou  387.135 Kč.

Bezbariérová modernizace začne v ZŠ Bratrství v listopadu až prosinci 2010. Nejprve by měla být vybudována jazyková učebna vybavená jazykovým pultem, sluchátky, interaktivní tabulí, s přístupem na internet. Ve druhé fázi obnovy přijde řada na dvě školní učebny informatiky. Žákům při výuce pomůže nová interaktivní tabule včetně zabudovaných reproduktorů podporujících ovládání prstem, vytvořena budou samostatná studentská pracoviště u PC a zaveden internet. V rámci stavebních uprav dojde také k odhlučnění učeben. Poslední etapou bezbariérových úprav školní budovy bude zakoupení mobilního schodolezu.
            

mschDesign By Macik