ARCHIV MUBPH.CZ

Prezentace na adrese www.mubph.cz slouží jako archiv a není od 31.12. 2016 aktualizována.

Aktuální prezentace Městského úřadu v Bystřici pod Hostýnem najdete na adrese www.bystriceph.czOdbor vnitřní správy

Odbor vnitřní správy zajišťuje provoz městského úřadu v Bystřici pod Hostýnem.

  

Na úseku samosprávy zajišťuje:

 • správu provozu objektů v majetku města
 • komplexní správu majetku města
 • správu informačních technologií a elektronických datových sítí města
 • technický dozor nad investičními akcemi města
 • administraci výběrových řízení na veřejné zakázky, elektronické aukce
 • organizaci a průběh zasedání volených orgánů města  
 • evidenci a archivaci smluv a městských vyhlášek
 • hlášení městského rozhlasu, kopírování, krátkodobé pronájmy prostor v městských objektech (požární zbrojnice, KZ Sušil, KD Hlinsko, Sovadina)
 • vedení úřední desky, včetně elektronické úřední desky

 

Vedoucí odboru

JUDr. Olša Martin

E-mail: olsa@mubph.cz

Telefon: 573 501 944

Budova: Předzámčí - Pod Platany 2, Bystřice pod Hostýnem

Kancelář č. 20

Zástupuje: Ing. Macenauer Martin

Oddělení správy provozu

Růžička Ladislav

Pracovní zařazení: vedoucí oddělení

E-mail: ruzicka@mubph.cz

Telefon: 573 501 940

Budova: Předzámčí - Pod Platany 2, Bystřice pod Hostýnem

Kancelář č. 23

Vykonávané činnosti

 • zabezpečení provozu a údržby přidělených budov ve správě města(kontrola tech. stavu, revize, opravy, údržba)
 • zajištění provozu městského rozhlasu
 • zajištění údržby a oprav služebních automobilů

Dvořák Karel

Budova: Předzámčí - Pod Platany 2, Bystřice pod Hostýnem

Vykonávané činnosti

 • zajištění údržby a běžných oprav objektů ve správě města (HSV)

Kotas Zdeněk

Budova: Předzámčí - Pod Platany 2, Bystřice pod Hostýnem

Vykonávané činnosti

 • zajišťování údržby a běžných oprav v budovách ve správě města

Pecháček Jiří

Budova: Předzámčí - Pod Platany 2, Bystřice pod Hostýnem

Vykonávané činnosti

 • zajištění údržby a běžných oprav objektů ve správě města (PSV - zejm. opravy elektroinstalací v souladu s vyhl. 50/1970 Sb.
 • provoz hydroděl
 • dozor výtahů a plošin

Mikeška Ladislav

E-mail: mikeska@mubph.cz

Telefon: 573 501 949

Budova: Předzámčí - Pod Platany 2, Bystřice pod Hostýnem

Kancelář č. 8

Vykonávané činnosti

 • revize a opravy el. zařízení NN do 1kV v budovách ve správě města
 • zajištění výkonu údržby městských objektů

Oddělení správy majetku a investic

Winkler Aleš

Pracovní zařazení: vedoucí oddělení

E-mail: winkler@mubph.cz

Telefon: 573 501 939

Budova: Předzámčí - Pod Platany 2, Bystřice pod Hostýnem

Kancelář č. 25

Vykonávané činnosti

 • řešení škodných událostí
 • majetková správa budov města vyjma bytových domů, včetně pasportizace, zajištění ochrany tohoto majetku města
 • majetková správa movitého majetku města a nehmotného majetku města
 • zajištění podkladů pro zpracování předprojektové a projektové dokumentace pro realizaci investičních akcí
 • výkon technického dozoru investora, včetně přejímky a předávky staveb a řešení reklamací, vad a nedodělků
 • zajištění technické přípravy - vytýčení inženýrských sítí v terénu, zpracování mapových podkladů, zaměření místních komunikací a chodníků pro opravy a rekonstrukce

Kuželová Sylvie

Pracovní zařazení: referent

E-mail: kuzelova@mubph.cz

Telefon: 573 501 934

Budova: Předzámčí - Pod Platany 2, Bystřice pod Hostýnem

Kancelář č. 21

Vykonávané činnosti

 • příprava podkladů pro zařazení majetku do užívání a k vyřazení majetku
 • majetková správa pozemků města (jednání o nájmech pozemků, výpůjčkách, prodejích či koupích)
 • připravuje podklady pro jednání rady města a zastupitelstva města týkající se nakládání s pozemky města

Zapletal Radek

Pracovní zařazení: referent

E-mail: zapletal@mubph.cz

Telefon: 573 501 941

Budova: Předzámčí - Pod Platany 2, Bystřice pod Hostýnem

Kancelář č. 24

Vykonávané činnosti

 • majetková správa místních komunikací na území města Bystřice pod Hostýnem, včetně místních částí Bílavsko, Hlinsko pod Hostýnem, Sovadina a Rychlov, včetně pasportizace
 • majetková správa veřejného osvětlení na území města Bystřice pod Hostýnem, včetně místních částí Bílavsko, Hlinsko pod Hostýnem, Sovadina a Rychlov, včetně pasportizace
 • majetková správa městského rozhlasu na území Města Bystřice pod Hostýnem, včetně místních částí Bílavsko, Hlinsko pod Hostýnem, Sovadina a Rychlov, včetně pasportizace
 • výkon technického dozoru investora, včetně přejímky a předávky staveb a řešení reklamací, vad a nedodělků
 • zajištění technické přípravy - vytýčení inženýrských sítí v terénu, zpracování mapových podkladů, zaměření místních komunikací a chodníků pro opravy a rekonstrukce

Malina Jiří

Pracovní zařazení: referent

E-mail: malina@mubph.cz

Telefon: 573 501 939

Budova: Předzámčí - Pod Platany 2, Bystřice pod Hostýnem

Kancelář č. 25

Vykonávané činnosti

 • majetková správa bytových domů města, včetně pasportizace
 • zajištění podkladů pro zpracování předprojektové a projektové dokumentace pro realizaci investičních akcí
 • výkon technického dozoru investora, včetně přejímky a předávky staveb a řešení reklamací, vad a nedodělků
 • zajištění technické přípravy - vytýčení inženýrských sítí v terénu, zpracování mapových podkladů, zaměření místních komunikací a chodníků pro opravy a rekonstrukce

Oddělení informačních technologií

Ing. Macenauer Martin

Pracovní zařazení: vedoucí oddělení

E-mail: macenauer@mubph.cz

Telefon: 573 501 987

Budova: Radnice - Masarykovo nám. 137, Bystřice pod Hostýnem

Kancelář č. 23

Vykonávané činnosti

 • koordinace a rozvoj počítačové sítě
 • organizační zajištění nákupu hardware a software
 • správa počítačové sítě
 • správa internetové prezentace města
 • správa telekomunikačních zařízení

Bittner Pavel

Pracovní zařazení: správce sítě

E-mail: bittner@mubph.cz

Telefon: 573 501 987

Budova: Radnice - Masarykovo nám. 137, Bystřice pod Hostýnem

Kancelář č. 23

Vykonávané činnosti

 • správa počítačové sítě

Bc. Strnadel Aleš

Pracovní zařazení: správce sítě

E-mail: strnadel@mubph.cz

Telefon: 573 501 987

Budova: Radnice - Masarykovo nám. 137, Bystřice pod Hostýnem

Kancelář č. 23

Vykonávané činnosti

 • správa počítačové sítě
 • ochrana a zabezpečení dat, zabezpečení sítě

Oddělení evidence majetku a nakupování

Pechová Renata

Pracovní zařazení: vedoucí oddělení

E-mail: pechova@mubph.cz

Telefon: 573 501 941

Budova: Předzámčí - Pod Platany 2, Bystřice pod Hostýnem

Kancelář č. 24

Vykonávané činnosti

 • administrace výběrových řízení na veřejné zakázky pro město, příspěvkové organizace města a společnosti zřizované městem
 • evidence majetku města

Ing. Wallerová Veronika

Pracovní zařazení: referent

E-mail: wallerova@mubph.cz

Telefon: 573 501 934

Budova: Předzámčí - Pod Platany 2, Bystřice pod Hostýnem

Kancelář č. 21

Vykonávané činnosti

 • administrace výběrových řízení na veřejné zakázky pro město, příspěvkové organizace města a společnosti zřizované městem
 • vedení centrální evidence smluv města Bystřice pod Hostýnem
 • vedení evidence vydaných vyhlášek a nařízení města Bystřice pod Hostýnem
 • evidence majetku města
 • zápisy o průběhu zasedání zastupetelstva města

Urbanová Iva

Pracovní zařazení: referent

E-mail: urbanova@mubph.cz

Telefon: 573 501 911

Budova: Radnice - Masarykovo nám. 137, Bystřice pod Hostýnem

Kancelář č. 26

Vykonávané činnosti

 • evidence majetku města
 • evidence ztrát a nálezů oznámených na MěÚ
 • vedení úřední desky, vč.elektronické úřední desky
 • kopírování pro veřejnost
 • hlášení městského rozhlasu
 • obsluha telefonní ústředny
 • zápisy o průběhu zasedání zastupitelstva městaDesign By Macik