ARCHIV MUBPH.CZ

Prezentace na adrese www.mubph.cz slouží jako archiv a není od 31.12. 2016 aktualizována.

Aktuální prezentace Městského úřadu v Bystřici pod Hostýnem najdete na adrese www.bystriceph.czCeník služeb poskytovaných městem a sazebník úhrad nákladů za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Platnost od 15.7. 2015

Ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH

Poskytnutí informace na datovém nosiči

DPH Celkem s DPH
informace poskytnuta na datovém nosiči (CD, DVD) 21% 15

Kopírování a tisk

KOPÍROVÁNÍ NEBO TISK DPH Celkem s DPH
A4 černobíle jednostranně 21% 2
oboustranně 21% 4
A4 barevně jednostranně 21% 8
oboustranně 21% 16
A3 černobíle jednostranně 21% 4
oboustranně 21% 8
A3 barevně jednostranně 21% 16
oboustranně 21% 32

VELKOFORMÁTOVÉ KOPÍROVÁNÍ DPH Celkem
s DPH
za xA4
A2 a větší černobíle

počítá se velikost výkresů podle počtu formátů A4
např A2=4xA4 = 4x6=24Kč

21% 6

VELKOFORMÁTOVÝ TISK - PLOTROVÁNÍ
barevně i černobíle za stejnou cenu
DPH Celkem s DPH
Přepočtená A4
(např. A1=8xA4)
čárové výkresy 21% 16
kombinace*) 21% 19
rastrové grafiky 21% 21

*) Jedná se o kombinaci čárového výkresu a rastrové grafiky.

 

Laminování

DPH Celkem s DPH
A4 21% 15
A3 21% 20

Kroužková vazba

DPH Celkem s DPH
Vazba do 100 listů 21% 30
Vazba do 200 listů  21% 50
Vazba nad 200 listů  21% 70

Skenování, digitalizace předloh

SKENOVÁNÍ PŘEDLOH DO JPG, PDF DPH Celkem s DPH
A4 21% 6
A3 21% 6

Faxování pro veřejnost

 Faxování DPH Celkem s DPH

v rámci ČR
za každých započatých 5 stran A4 

21% 12

zahraničí v rámci EU
za každých započatých 5 stran A4

21% 48

Veřejný internet

 Internet DPH Celkem s DPH
každá započatá hodina 21% 10

 

Hlášení v městském rozhlase

 Hlášení v rozhlase DPH Celkem s DPH 
1x hlášení 21% 22

 

Poštovní služby

Poštovní služby DPH Celkem s DPH 
Balné (paušální částka) 21% 20
Poštovní služby skutečná cena hrazená provozovateli poštovních služeb

 

Náklady na vyhledávání informací

Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací v souladu s § 17 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a s § 7 nařízení vlády č.173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Náklady na vyhledávání informací DPH Celkem s DPH 
Průměrná hodinová sazba zaměstnance MěÚ Bystřice pod Hostýnem 21% 157 Kč
 

 Design By Macik