ARCHIV MUBPH.CZ

Prezentace na adrese www.mubph.cz slouží jako archiv a není od 31.12. 2016 aktualizována.

Aktuální prezentace Městského úřadu v Bystřici pod Hostýnem najdete na adrese www.bystriceph.czOddělení strategického plánování a projektového řízení

Vedoucí oddělení

Mgr. Škarpichová Kateřina

E-mail: skarpichova@mubph.cz

Telefon: 573 501 964

Budova: Předzámčí - Pod Platany 2, Bystřice pod Hostýnem

Kancelář č. 19

Zástupuje: Dis. Zbranková Lenka

Vykonávané činnosti

 • koordinuje aktualizaci Strategického plánu rozvoje města a informuje orgány města o průběžném naplňování jednotlivých oblastí rozvoje města
 • koordinuje tvorbu a aktualizaci Akčních plánů – krátkodobých záměrů a informuje orgány města o jejich plnění
 • provádí metodickou činnost na úseku řízení projektů
 • řídí práci projektových týmů při přípravě, realizaci, vyhodnocení a monitorování projektů
 • zabezpečuje zpracování žádostí o poskytnutí podpory u projektů vhodných k financování z jiných zdrojů
 • spolupracuje s řídícími orgány a zprostředkujícími subjekty dotačních titulů, vystupuje jako kontaktní osoba v rámci městských projektů
 • zajišťuje metodické činnosti na úseku řízení projektů pro neziskové subjekty na území města a všechny organizace zřizované městem
 • vede databázi projektů města a všech veřejných finančních zdrojů pro projekty

Bc. Václavíková Nikola

Pracovní zařazení: referent

E-mail: vaclavikova@mubph.cz

Telefon: 573 501 964

Budova: Předzámčí - Pod Platany 2, Bystřice pod Hostýnem

Kancelář č. 19

Vykonávané činnosti

 • podílí se na aktualizaci Strategického plánu rozvoje města a aktualizaci a vyhodnocení Akčních plánů
 • zajišťuje dotační management pro projekty města - zpracování žádostí o dotaci u projektů vhodných k financování z externích zdrojů
 • koordinuje zpracování podkladů a nezbytných příloh pro projektové žádosti a jednání s případnými partnery projektu
 • řídí práci projektových týmů při přípravě a realizaci projektů
 • monitoruje výzvy dotačních programů a zajišťuje vyhledávání vhodných dotačních titulů pro projekty města
 • spolupracuje s řídícími orgány a zprostředkujícími subjekty dotačních titulů, vystupuje jako kontaktní osoba v rámci městských projektů
 • zajišťuje metodické činnosti na úseku řízení projektů pro neziskové subjekty na území města a všechny organizace zřizované městem
 • zpracovává monitorovací zprávy o průběhu realizace projektů a o plnění závazných výstupů a zpracovává závěrečné zprávy projektů

Projektové řízení

Dis. Zbranková Lenka

Pracovní zařazení: referent

E-mail: zbrankova@mubph.cz

Telefon: 573 501 964

Budova: Předzámčí - Pod Platany 2, Bystřice pod Hostýnem

Kancelář č. 19

Vykonávané činnosti

 • zajišťuje dotační management pro projekty města - zpracování žádostí o dotaci u projektů vhodných k financování z externích zdrojů
 • koordinuje zpracování podkladů a nezbytných příloh pro projektové žádosti a jednání s případnými partnery projektu
 • řídí práci projektových týmů při přípravě a realizaci projektů
 • monitoruje výzvy dotačních programů a zajišťuje vyhledávání vhodných dotačních titulů pro projekty města
 • spolupracuje s řídícími orgány a zprostředkujícími subjekty dotačních titulů, vystupuje jako kontaktní osoba v rámci městských projektů
 • zajišťuje metodické činnosti na úseku řízení projektů pro neziskové subjekty na území města a všechny organizace zřizované městem
 • zpracovává monitorovací zprávy o průběhu realizace projektů a o plnění závazných výstupů a zpracovává závěrečné zprávy projektůDesign By Macik