ARCHIV MUBPH.CZ

Prezentace na adrese www.mubph.cz slouží jako archiv a není od 31.12. 2016 aktualizována.

Aktuální prezentace Městského úřadu v Bystřici pod Hostýnem najdete na adrese www.bystriceph.czŽivnostenský úřad

Zaměstnanci


Jak založit živnost (formuláře):

 


Oznámení změny podnikatelem

(změna bydliště, místa podnikání, přerušení, pokračování, zrušení živnosti, zahájení nové nebo ukončení provozovny, nově ustanovený odpovědný zástupce)

Aby mohl podnikatel ohlásit změny vůči všem úřadům, kterých se JRF týká, byl nově vypracován dvoustránkový změnový list JRF, kterým lze ohlásit změny všech údajů nejen vůči ŽÚ, ale i vůči příslušným úřadům podepsaný zaručeným elektronickým podpisem.

 

Další formuláře najdete na adrese MPO www.mpo.cz.


Elektronické podání učiněné podnikatelem prostřednictvím aplikace Jednotného registračního formuláře (JRF)

Od 1.10. 2008 má podnikatelská veřejnost k dispozici aplikaci JRF pro vytváření elektronických podání (EPO) ve formátu Jednotného registračního formuláře a jejich přímého odeslání na elektronickou podatelnu Živnostenského rejstříku. Instalační balíček aplikace JRF je k dispozici zdarma pro podnikatele na veřejném webu RŽP na adrese www.rzp.cz. Po stažení a úspěšném nainstalování aplikace JRF na svém počítači může podávající vytvořit EPO, toto rovněž pomocí aplikace JRF podepsat uznávaným elektronickým podpisem (§ 11 zákona č. 227/2000 Sb., zákona o elektronickém podpisu) a odeslat podle pokynů aplikace na elektronickou podatelnu ŽR. Při odesílání podání je zároveň podatelem určeno, který ŽÚ má elektronické podání vyřídit.


Informace pro spotřebitele:

 


Jednotné kontaktní místo

Logo 
Jednotné kontaktní místo bylo ve Zlínském kraji zřízeno na živnostenském odboru Magistrátu města Zlína, a to na základě zákona o volném pohybu služeb, kterým byla do českého právního řádu transponována směrnice Evropského parlamentu a Rady o službách na vnitřním trhu, jako součást celoevropské sítě jednotných kontaktních míst. Hlavním cílem jednotného kontaktního místa (JKM) je usnadnit začínajícím podnikatelům vstup do podnikání, příp. zmírnění překážek pro stávající podnikatele, kteří mají zájem o rozšíření svých podnikatelských aktivit nejen na území ČR, ale i v jiných členských státech EU, EHP nebo Švýcarské konfederaci. Kromě toho JKM poskytuje také celou škálu dalších služeb a to nejen pro podnikatele.

Ve smyslu české právní úpravy má jednotné kontaktní místo dvě hlavní funkce a to informační a zprostředkovatelskou.

Více info na http://www.zlin.eu/page/79384.jednotne-kontaktni-misto/

 


Další inofrmace:Design By Macik