Archiv Zpravodaje

Prezentace na adrese www.mubph.cz slouží jako archiv a není od 31.12. 2016 aktualizována.

Aktuální prezentace Městského úřadu v Bystřici pod Hostýnem najdete na adrese www.bystriceph.czŽivotní podmínky 2013 – výběrové šetření v domácnostech

Také v roce 2013 organizuje Český statistický úřad v souladu se zákonem o státní statistické službě výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice – EU-SILC 2013 (Životní podmínky 2013). Smyslem tohoto zjišťování je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci v celkem 30 evropských zemích. Dalším cílem je získat data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby.


Šetření se uskuteční na území celé České republiky v 10 127 domácnostech, z nichž se 6 527 zúčastnilo šetření již v předchozích letech. Ve Zlínském kraji je do tohoto zjišťování zahrnuto 578 domácností ze 47 obcí. Všechny domácnosti byly do šetření zahrnuty na základě náhodného výběru počítačem.


Vlastní šetření proběhne v době od 23. února do 12. května 2013 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů. Do šetření budou zahrnuty všechny osoby, které mají ve vybraném bytě obvyklé bydliště.


Pracovníci zapojení do šetření se budou prokazovat průkazem zaměstnance ČSÚ nebo průkazem tazatele a příslušným pověřením, které jim vydá Krajská správa ČSÚ ve Zlíně a které je ve spojení s občanským průkazem opravňuje k šetření. Ve všech fázích zpracování bude zaručena anonymita zjištěných údajů a získaná data budou důsledně chráněna podle přísných požadavků zákona o státní statistické službě a podle zákona o ochraně osobních údajů. Všichni pracovníci zúčastnění na zjišťování a procesu zpracování budou vázáni mlčenlivostí o všech šetřených skutečnostech ve smyslu §16 zmiňovaného zákona o státní statistické službě.

Více informací o tomto šetření podá vedoucí oddělení terénních zjišťování KS ČSÚ ve Zlíně Ing. Barbora Židková – tel.: 577 004 956.
                       

-red-Design By Macik