ARCHIV MUBPH.CZ

Prezentace na adrese www.mubph.cz slouží jako archiv a není od 31.12. 2016 aktualizována.

Aktuální prezentace Městského úřadu v Bystřici pod Hostýnem najdete na adrese www.bystriceph.cz80 let muzea Bystřice pod Hostýnem

Městské muzeum Bystřice pod Hostýnem ve spolupráci se SOkA Kroměříž pořádá první letošní výstavu sezony nazvanou „80 let muzea“. Výstava věnovaná 80. výročí založení Městského muzea Bystřice pod Hostýnem mapuje jeho vývoj a osudy od založení v roce 1933 až po zánik v 70. letech 20. století a znovuobnovení v roce 2000.
Expozice je sestavena do několika celků – první část zachycuje postupné rozrůstání muzejních sbírek a představuje první přírůstky z let 1895 až 1933. Vystaven bude například i stříbrný „Chomýžský poklad“, zakoupený pro muzeum od nálezce obětavým mecenášem, podnikatelem Václavem Zbořilem. Muzeum, které dnes sídlí na zámku, během své historie měnilo svá stanoviště – součástí expozice je proto i replika původní muzejní instalace ze školy v Nádražní ulici nazvaná „Valašská jizba“. Tady budou k vidění figuríny v lidových krojích pocházejících z městských sbírek či dobový nábytek. Druhá část výstavy nabízí přehlídku nejzajímavějších exponátů bystřického muzea podle oborů – předměty ze skla, kovu, keramiky, kamene, dřeva – a předvádí i nejnovější přírůstky získané od roku 2000.
Výstava připomíná také nejvýznamnější osobnosti spjaté se založením a existencí muzea.

Výstava se koná ve výstavních prostorách bystřického zámku do 30. 4. 2013. Otevřeno: út–ne 9.00–12.00 a 13.00–16.00.

Historii bystřického městského muzea je věnován seriál článků Mgr. Evy Nedělníkové vycházející od ledna 2013 ve Zpravodaji města Bystřice pod Hostýnem.


Fotografie


Design By Macik