Archiv Zpravodaje

Prezentace na adrese www.mubph.cz slouží jako archiv a není od 31.12. 2016 aktualizována.

Aktuální prezentace Městského úřadu v Bystřici pod Hostýnem najdete na adrese www.bystriceph.czSetkání tří Jurů u Tří kamenů

Už pět let možete potkávať v hostýnských horách portáše (a nejenom tam). Sú to ti chlapi v kroji  s pistolú za opaskem či křesadlovú puškú na zádech a šavlú po boku. No a o svátku sv. Jiří (těsně před či těsně po) se už tradičně setkavajú nositelé toho jména u Tří kamenů. Je to místo  v horách, kde sa kdysi setkávaly hranice tří panství. Juraj Habšuda tam přichodí od Držkovéj či od Trojáka, Jurášek Stanovský dochodí od Tesáka čili od Bystřice pod Hostýnem a velitel desátnictva Jura Uruba Potočků ten dochodí z Rusavy. Obyčejně dojdú aj nekeří další portáši. Letos tam byli Martin Ryšiců aj s Karlem Bednaříkem, tí sú obá z Bystřice pod Hostýnem. Velitel si dovédl mladého ogara, adepta portášského řemesla Jirku Malinu Suchého. Oni ti portáši neměli nikdy lehké bytí, a tak bylo a je nutné trénovať ty ogary od malička. Juraj Habšuda dovédl cérky skoro na vdávání – řemeslo portášské kdysi dosť vynášalo a bylo hodně vážené, no a Karel je kluk šikovný a slobodný, tož co dyby… Včilkaj to nevynášá a nikdo nás nechce sponzorovať, tož to všecko táhnem ze svých kapes.
No a teda když už sú ti tři Juráši u Tří kamenů, tož si navzájem povinšujú, počastujú sa dobrú trnečkovú, ohřejú kúsek slaniny či klobáse. Okolojdoucím povykládajú, co sú zač a proč to všecko dělajú. Potem pokračujú v pochůzce směrem na Rusavu a na Hostýn. U Bukoviny sa rozchodíja. Jura Potočků s Habšudú idú na Rusavu a dál do Držkovej, ostatní na Hostýn a do Bystřice po starej císařskej. Letos už po čtvrté sa sešli a sú odhodlaní sa tam schodiť, dokáď jim budú nohy slúžiť. Dojděte takej, dostanete okoštovať trnečkovej, Jurášek do ní dává pár kuliček jalovca a má ju dobrú. Jura Potočků a Karel ti mívajú zasej vyborný špek a nejsú to žádní lakomci. Juraj nosí klobáse z Kašavy. No šak dojděte, příští rok tam budú zas! 


Jura Potočků, portášský kaprálDesign By Macik