ARCHIV MUBPH.CZ

Prezentace na adrese www.mubph.cz slouží jako archiv a není od 31.12. 2016 aktualizována.

Aktuální prezentace Městského úřadu v Bystřici pod Hostýnem najdete na adrese www.bystriceph.czStrategický plán města

Zastupitelstvo města schválilo na svém 22. zasedání, které se uskutečnilo dne 18. 9. 2013,  Strategický plán města Bystřice pod Hostýnem. Strategický plán je významný plánovací dokument, který předjímá další rozvoj města do roku 2025. Jeho cílem je na základě konstruktivního a aktuálního vyhodnocení stávající situace vytvořit reálné možnosti a cesty k udržitelnému rozvoji.

Úplný text strategického plánu, včetně Profilu města, jako jeho nedílné přílohy, je ke stažení níže. Po říjnovém zasedání městské rady bude v případě schválení zveřejněn také Akční plán rozvoje města Bystřice pod Hostýnem na období 2014–2016, který definuje konkrétní aktivity, i Seznam účastníků pro aktualizaci strategického a akčního plánu města Bystřice pod Hostýnem. Dokumentace bude každoročně doplňována o výsledky realizace strategického plánu a o aktualizovaný tříletý akční plán. Na radnici je pro občany připravena k nahlédnutí i tištěná verze strategického plánu. 

Dokumenty ke Strategickému plánu městaDesign By Macik