Archiv Zpravodaje

Prezentace na adrese www.mubph.cz slouží jako archiv a není od 31.12. 2016 aktualizována.

Aktuální prezentace Městského úřadu v Bystřici pod Hostýnem najdete na adrese www.bystriceph.czMladí švýcarští hudebníci doprovodili bystřickou rodačku

Orchestre des Jeunes de Fribourg sdružuje mladé hudebníky, kteří  se nepřipravují na profesionální hudební dráhu. Formou zkoušek a studiem děl všech slohových období získávají, vedle instrumentálních zkušeností, také zkušenosti v oblasti orchestrální hry.  Často doprovázejí i význačné sólisty a představují se s nimi na veřejnosti. Koncertují nejen ve Švýcarsku, ale své umění prezentují i v cizině. V České republice vystupovali již pošesté.  Mladí lidé ve věku 15–20 let přijeli v létě do Bystřice se sólisty Jarmilou Janeček a Luisem-Carlosem Justim. Jejich koncert v kostele sv. Jiljí byl jedním ze čtyř, které letos v ČR absolvovali.


Zvuk orchestru je kompaktní. Netrpí nevyladěností, častou vadou amatérských orchestrů. Naopak hráči jsou výbornými sluchaři, jejich hra je vyvážená a zvuk uchu lahodí. To se projevilo ve všech dílech, která orchestr v Bystřici představil. V programu zazněla díla J. S. Bacha, J. Haydna, J. Fialy a P. Hindemitha,  tedy tří skladatelských období.  
V úvodu koncertu zazněl výběr z Bachova posledního díla Umění fugy. Je škoda, že dramaturgie  přehodila pořadí jednotlivých částí a závěrečná, nedokončená část nezazněla jako poslední, ale Bachovo dílo zakončil 9. „Contrapunctus“. Dirigent dal  vyniknout vždy té nástrojové skupině, která vedla melodii. Vnitřní předivo skladby bylo přehledné a hlavní téma fugy stále slyšitelné. V této až intimní Bachově zpovědi orchestr osvědčil své kvality. Bohužel, zaujetí posluchačů rušilo dirigentovo hektické řízení souboru. Na místě by bylo spíše soustředěné a úsporné řízení než extatická  a extravagantní pohybová show, která podle mne musela soubor spíše rozptylovat, než aby s usebraností soustředěně provedl Bachovo vrcholné dílo.


Hobojista Luis-Carlos Justi přednesl sólo v Koncertu Josefa Fialy. Tento hudební světoběžník a přítel W. A. Mozarta napsal přes 120 skladeb. Sám výtečný hráč na hoboj a violoncello pro hoboj napsal několik výtečných koncertů, z nichž B dur Justi na koncertě odehrál v pohodě, s krásným, byť slabým tónem. To je však daň akustice zdejšího kostela. Sólista nemá evidentně technické potíže a je potěšitelné, že své umění dal do služeb jinak neznámého českého klasicistního skladatele.


Pět skladeb pro smyčce, op. 44 č. 4  P.  Hindemitha je charakteristickým dílem 20. století. Byť je stavebně založeno na sonátové formě, její výrazové prostředky nesou již prvky nastupující kompoziční moderny, zejména 2. vídeňské školy.  I toto dílo měl soubor perfektně nastudováno a hudebníci osvědčili svoji schopnost zahrát během jednoho vystoupení díla různých období.  Musím konstatovat, že právě provedení tohoto díla ve mě zanechalo nejlepší dojem.
Jako zlatý hřeb vystoupení mládežnického orchestru přednesla flétnistka Jarmila Janeček (bystřická rodačka) Haydnův Koncert pro flétnu a orchestr D dur.  Krásné  Haydnovo dílo zahrála sólistka s lehkostí a šarmem. Obě krajní věty podala s technickou brilancí a její nová flétna zněla  daleko lépe a zřetelněji než Justiho hoboj.  Adagio přednesla se zpěvností a lehkou nostalgií. Bystřičané její vystoupení odměnili velkým potleskem, za nějž se odvděčila Jarmila Janeček přídavkem. Ještě dlouho po koncertě stála obklopena hloučkem přátel a vděčných posluchačů. Vystoupení Fribourgského orchestru mladých je jistě její zásluhou. Díky za něj.
PaMDesign By Macik