ARCHIV MUBPH.CZ

Prezentace na adrese www.mubph.cz slouží jako archiv a není od 31.12. 2016 aktualizována.

Aktuální prezentace Městského úřadu v Bystřici pod Hostýnem najdete na adrese www.bystriceph.czAkční plán rozvoje města Bystřice pod Hostýnem

Rada města schválila na svém zasedání dne 9.10 2013 Akční plán města Bystřice pod Hostýnem. V akčním plánu jsou uvedeny konkrétní plánované aktivity a každá z těchto plánovaných aktivit odpovídá cílům, prioritám a strategickým perspektivám uvedeným v návrhové části strategického plánu. Akční plán bude jako „živý“ dokument během roku průběžně aktualizován o neplánované nebo dříve nepředvídatelné aktivity a v rámci nastaveného tříletého období bude aktualizován vždy s jednoletým posunem.

Základní podstata strategického plánování spočívá v opakujícím se procesu – v realizaci konkrétních aktivit (definovaných v akčním plánu), v  jejich následném monitoringu, ve vyhodnocení realizovaných aktivit (pro plnění strategických cílů) a v opětovné aktualizaci akčního, popř. strategického plánu.

Z tohoto důvodu zřídila rada města tzv. Komisi strategického plánu. Tato komise bude mít hlavní úlohu spočívající ve sledování a vyhodnocení realizace aktivit za předchozí kalendářní rok a následně v předložení souhrnné zprávy o realizaci radě města. Dále bude projednávat návrhy projektů do akčního plánu pro následnou realizaci, navrhovat způsob realizace aktivit, navrhovat způsob propagace strategického plánu (popř. jednotlivých aktivit) a doporučovat akční, popř. strategický plán k aktualizaci. Komise strategického plánu se bude scházet 2x ročně a její konkrétní složení je uvedeno v dokumentu Seznam účastníků pro aktualizaci strategického a akčního plánu města Bystřice pod Hostýnem.

Odpovědi na vaše konkrétní dotazy vám zajistí Ing. Dušan Odehnal - email: odehnal@mubph.cz.

 

Dokumenty ke stažení:

 Design By Macik