ARCHIV MUBPH.CZ

Prezentace na adrese www.mubph.cz slouží jako archiv a není od 31.12. 2016 aktualizována.

Aktuální prezentace Městského úřadu v Bystřici pod Hostýnem najdete na adrese www.bystriceph.czZásahové vozidlo pro dobrovolné hasiče

                                           

V listopadu roku 2012 byla Hasičskému záchrannému sboru Zlínského kraje podána žádost o poskytnutí dotace na nákup cisternové automobilové stříkačky (CAS) pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Bystřice pod Hostýnem. Dosud používané auto bylo už v havarijním stavu.

Na základě této žádosti město získalo investiční dotaci z rozpočtu Zlínského kraje ve výši 350 000 Kč. Při průzkumu trhu však přesahovala cena repasované CAS, pro jejíž pořízení se jednotka rozhodla, 2 miliony korun, město tedy přistoupilo k přijetí rozpočtového opatření a na nákup vozidla uvolnilo také prostředky z vlastního rozpočtu.

Protože se jednalo o poměrně složitou zakázku v rámci řešení technických parametrů, rozhodlo se město uskutečnit výběrové řízení prostřednictvím externí zadavatelské firmy z Brna. Výběrové řízení bylo vyhlášeno v srpnu 2013 a přihlásili se celkem dva dodavatelé, z nichž hodnoticí komise doporučila městské radě vybrat CAS od dodavatele ACHP služby, s. r. o., za celkovou cenu 2 541 000 Kč (vč. DPH). Výdaje za externí zadavatelskou činnost dosáhly 54 000 Kč (vč. DPH). Celkové výdaje za projekt činí 2 595 000 Kč (vč. DPH), z městského rozpočtu byly uvolněny prostředky ve výši 2 245 000 Kč (vč. DPH), zbytek byl spolufinancován z prostředků Zlínského kraje.Design By Macik