ARCHIV MUBPH.CZ

Prezentace na adrese www.mubph.cz slouží jako archiv a není od 31.12. 2016 aktualizována.

Aktuální prezentace Městského úřadu v Bystřici pod Hostýnem najdete na adrese www.bystriceph.czKomunitní plánování sociálních služeb v Bystřici pod Hostýnem

Projekt komunitního plánování sociálních služeb v Bystřici pod Hostýnem a obcích ve správní působnosti města byl realizován od června 2011 do května 2013. Realizátorem projektu bylo Centrum pro komunitní práci východní Morava ve spolupráci s partnerem projektu, městem Bystřice pod Hostýnem. Projekt byl financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.
Cílem bylo dlouhodobě zvýšit kvalitu, dostupnost a efektivnost stávajících sociálních služeb, podpořit již existující služby a naplánovat zavedení služeb nových. Dále pak zapojit jednotlivé subjekty (zadavatele, poskytovatele, uživatele a veřejnost) do sociální problematiky a potlačit sociální vyloučení u nejvíce ohrožených skupin obyvatel.

Byly vytvořeny tři pracovní skupiny zabývající se problematikou seniorů, osob se zdravotním postižením a rodin, mládeže a dětí. Průběh celého projektu řídil koordinační tým složený z pracovníků Centra pro komunitní práci východní Morava ve spolupráci se zástupci partnera projektu, města Bystřice pod Hostýnem, především odborem sociálních věcí, jako hlavním koordinátorem projektu.
Všeobecným cílem projektu bylo zajistit v Bystřici pod Hostýnem a okolních obcích fungování efektivního systému sociálních služeb, který bude podporovat začleňování u nejvíce ohrožených skupin obyvatel.

Hlavním výstupem projektu je Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ORP Bystřice pod Hostýnem na období 2013–2016 (SPRSS), který se stane prostředkem pro podporu optimálního rozvoje sociálních služeb schopných reagovat na reálné potřeby občanů na území ORP Bystřice pod Hostýnem. SPRSS byl schválen Zastupitelstvem města Bystřice pod Hostýnem na  23. zasedání konaném dne  06.11.2013.
Dalším z výstupů projektu je Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Bystřice pod Hostýnem.

Mgr. Marcela Vegrichtová
vedoucí odboru sociálních věcí MěÚ
Bystřice pod Hostýnem,
koordinátorka procesu komunitního
plánování sociálních služeb


Ke stažení:Design By Macik