ARCHIV MUBPH.CZ

Prezentace na adrese www.mubph.cz slouží jako archiv a není od 31.12. 2016 aktualizována.

Aktuální prezentace Městského úřadu v Bystřici pod Hostýnem najdete na adrese www.bystriceph.czTuristika a cestovní ruch

Bystřice pod Hostýnem leží v malebné krajině s pestrou mozaikou polí, lesů, luk a rozptýlené zeleně, která je protkána hustou sítí značených turistických cest. Celé širší okolí Bystřice je součástí rekreačního zázemí řady nedalekých velkých měst ­ například Zlína, Kroměříže, Přerova, Valašského Meziříčí a dalších. Z pohledu rekreace a cestovního ruchu nemůžeme uvažovat o Bystřici jako o izolovaném sídle. I když sama Bystřice nabízí ubytovací služby, hlavní ubytovací kapacity pro pobytový cestovní ruch jsou soustředěny v okolních obcích, především v Rajnochovicích, Rusavě a Chvalčově. Na území těchto obcí byly v šedesátých a sedmdesátých letech lokalizovány značné kapacity bývalé podnikové rekreace a řada dětských letních táborů. Díky atraktivnímu prostředí zůstaly tyto ubytovací kapacity většinou zachovány i po roce 1990. V řadě případů se v nich zvýšil i komfort pro rekreanty. U většiny těchto objektů došlo ke změně forem jejich využívání ­ z kapacit vázané rekreace dostupných jen zaměstnancům podniků, kterým tyto objekty patřily, se staly kapacity komerčně využívané.

Mimo objektů hromadné rekreace jsou v této oblasti i chaty a chalupy určené pro rodinnou rekreaci. Podle sčítání lidu, domů a bytů v roce 1991 bylo v nejbližším zázemí Bystřice pod Hostýnem (Chvalčov, Rajnochovice, Rusava, Slavkov) přes 1 200 rekreačních chat, 62 rekreačních chalup vyčleněných z bytového fondu a 123 nevyčleněných rekreačních chalup.

Z pohledu výše uvedených skutečností je nutno pohlížet na celou oblast jednotně. Je zapotřebí, aby se jednotlivá rekreační střediska vzájemně doplňovala v nabídce různých služeb a vybavenosti využitelné jak místním obyvatelstvem, tak turisty. Bystřice sama může těžit ze své střediskové vybavenosti. Z Bystřice je dobré dopravní spojení nejen do Rajnochovic, Rusavy a Chvalčova, na Tesák či Troják, ale vede odtud také jediná přístupová silnice na Hostýn, po níž jezdí z Bystřice autobusová linka.

Návštěva Hostýna, ke kterému se váže řada legend, je atraktivní nejen pro věřící. Vyjma baziliky Nanebevzetí Panny Marie stojí za pozornost Jurkovičova křížová cesta, tzv. stará křížová cesta, lesní hřbitůvek, pomníky obětem první světové války, obětem fašismu a komunismu či rozhledna (přístupná jen o víkendech). Poněkud nezvykle zde působí stožár s vrtulí větrné elektrárny. Mimo to jsou tu patrné i zbytky opevnění z období laténské kultury (z 1. tisíciletí př.n.l., s celkovým obvodem přes 1 800 m), jejímž nositelem byli Keltové.

V samotné Bystřici může turista navštívit například přístupnou část interiérů bystřického zámku. V městském parku Zahájené je k dispozici městské koupaliště, dětská hřiště, tenisové kurty, hřiště na minigolf, organizovaným sportovcům slouží dvě fotbalová hřiště. V místní části zvané Bedlina je možno otestovat svoji kondici ve sportovně-rekreačním areálu, vybudovaném společně bystřickým klubem biatlonu a cyklistickým oddílem. Je možno si vybrat různě náročné značené běžecké, cyklistické a biatlonické trasy.

V létě je Bystřice východiskem mnoha turisticky značených cest. Pro zdatnější cyklisty jsou tu cykloturistické trasy. V zimním období je možno provozovat běžecké lyžování, či využít lyžařských vleků na Trojáku, Tesáku (cvičná louka, 2 sjezdovky v lokalitě Kyčera s celkovou kapacitou vleků 2000 osob za hodinu) či v Rusavě. Z okolních obcí stojí za návštěvu rázovitá Rusava s muzeem, přírodním koupalištěm se solárním ohřevem vody, vodními plochami ke koupání a rybaření, hřišti a již zmíněným lyžařským vlekem s možností večerního lyžování. Neměl by být opomenut ani nedaleký Holešov s barokním zámkem s cennými stropními malbami (nyní nepřístupný) se zahradou (veřejnosti přístupnou) protkanou sítí vodních kanálů a s oborou a zámeckou kovárnou, městským muzeem a židovským hřbitovem.Design By Macik