Archiv Zpravodaje

Prezentace na adrese www.mubph.cz slouží jako archiv a není od 31.12. 2016 aktualizována.

Aktuální prezentace Městského úřadu v Bystřici pod Hostýnem najdete na adrese www.bystriceph.cz150. výročí povýšení Bystřice pod Hostýnem na město

V letošním roce se budeme na titulní stránce setkávat s novým logem připomínajícím jednu poměrně opomíjenou událost. V roce 1864, tedy před 150 lety, se Bystřice pod Hostýnem, která dosud měla statut městečka, stala oficiálně městem.

Na začátku 60. let 19. století se do původně podhorského městečka začali v souvislosti s příchodem rodiny Thonetů a otevřením nové továrny stěhovat noví zaměstnanci, noví obyvatelé obce. Bystřice se z malého zemědělsky orientovaného městečka stala hlavním sídlem někdejší největší evropské továrny na ohýbaný nábytek. Počet jejích obyvatel prudce stoupal: zatímco v roce 1833 měla Bystřice 1463 obyvatel a 217 domů, rok po založení Thonetovy továrny už tady žilo 2000 lidí ve 225 domech a v roce 1869 už zde stály 264 domy, které obývalo 2225 osob. Bystřice pod Hostýnem vedená tehdy starostou Janem Šejdou se mohla konečně ucházet o statut města. Podobným způsobem, souvisejícím s rozvojem průmyslu, získaly titul město ve 2. polovině 19. století také např. Břeclav, Kladno nebo Jablonec nad Nisou


Statut a s ním související privilegia udělovala císařská kancelář nebo ministerstvo vnitra. O povýšení musela žádat samotná obec, která se k císařské kanceláři obracela prostřednictvím místodržitelství. Protože ale zákony o obecním zřízení počet obyvatel pro vsi, městečka a města neupravoval, záleželo na jednotlivém rozhodnutí místodržitelské kanceláře, která obvykle žádost projednala a připravila pro ministerstvo vnitra.


Povýšení Bystřice na město se ale na každodenním životě obyvatel zřejmě nijak výrazně neprojevilo. Zaznamenal jej pouze jediný (!) kronikář. Josef Krumpholc k této události uvádí: „Bystřice povýšena na město. Jako všude i u nás lidé radostně vítali novou civilisaci. Opouštěli venkov a hrnuli se do města – do továrny. Odkládali bez rozmýšlení staré zvyklosti, ty byly namáhavější. Je méně únavné pracovat v továrně než na poli – ač vlivem strojů i na venkově nové pracovní metody ubíraly životu tvrdosti.“ Výrazněji se události nevěnovala ani Marie Doláková. Ve svých dějinách „Bystřice pod Hostýnem od roku 1848 do současnosti“ píše: „Když došlo v Bystřici pod Hostýnem k výraznější industrializaci, byla roku 1864 prohlášena městem…“
A tak zatímco v jiných městech oslavovali, Bystřičtí zřejmě tuto událost přešli v podstatě bez povšimnutí…
-eda-Design By Macik