ARCHIV MUBPH.CZ

Prezentace na adrese www.mubph.cz slouží jako archiv a není od 31.12. 2016 aktualizována.

Aktuální prezentace Městského úřadu v Bystřici pod Hostýnem najdete na adrese www.bystriceph.czAnketa Podhoran – větší počet hlasujících řekl ANO

Anketa Podhoran pořádaná městem Bystřice pod Hostýnem skončila 16. května 2014. Všichni občané, oprávnění voliči, v ní mohli anonymně říci ano či ne případné koupi objektu bývalého hotelu Podhoran za nabízenou cenu 19,5 mil. korun. Ankety se  zúčastnilo 51 procent voličů. Větší počet hlasujících řekl ANO.

Vytištěno bylo celkem 7 100 anketních lístků. Oprávněných voličů nad 18 let je ve městě a místních částech 7 053, do poštovních schránek bylo rozneseno 6 720 lístků a 333 ks, to je počet občanů, kteří mají trvalé bydliště na adrese městského úřadu, zůstalo k vyzvednutí v podatelně. Anketa byla zpracována ve čtvrtek 22. května 2014 šestičlennou komisí vedenou předsedou kontrolního výboru rady města a zastupitelem Mgr. Stanislavem Malantem. Komise sečetla hlasy z devíti sběrných míst, včetně místních částí Bílavska, Hlinska pod Hostýnem, Rychlova a Sovadiny. Na radnici naplnili účastníci ankety schránku čtyřikrát – lístky byly v průběhu ankety třikrát vybrány a pokaždé ihned umístěny do krabic a zapečetěny. Na ostatních místech zůstalo po jedné schránce.

Komise vyzvedla ze zamčených nebo zapečetěných schránek 3 600 platných anketních lístků. Celkem 2 001 občanů se vyslovilo pro koupi hotelu Podhoran, 1 583 bylo proti, neplatných bylo 16 oficiálně odevzdaných hlasů (lístky neoznačené nebo označené neurčitě).


Nezapočítána zůstala desítka anketních lístků, které byly odevzdány do poštovní schránky u vstupu na radnici až po 16. květnu, stejně jako 27 nepůvodních anketních lístků, rozmnožených kopírováním. Pět lístků bylo v průběhu ankety na požádání vyměněno (občané si znehodnocené lístky vyměnili za nové a původní odevzdali), 104 anketních lístků zůstalo nepoužito v podatelně. Ve schránkách se našla kromě anketních lístků i poštovní poukázka na vyplacení peněz (byla vrácena majiteli), pohlednice s bílou holubicí, dva lístky vytržené z bloku s velkým nápisem ANO a pětikoruna od neznámého dárce.


Uspořádání ankety stálo 13.101 Kč, částka zahrnuje výdaje za tisk lístků a náklady spojené s distribucí.

Někteří občané ke křížku na anketním lístku připojili krátké komentáře i celé dopisy. Ti, kteří koupi odmítají a zvolili odpověď NE, nejčastěji označovali postup provozovatele Podhoranu za vyděračský a nepřípustný, poukazovali na nepřiměřeně vysokou cenu, nechtějí podporovat „ostudné podnikání“, které stát umožňuje, chtějí počkat na změnu zákona a usilovat o ni, obávají se, že město se koupí hotelu příliš zadluží, že provozovatel, pokud město hotel koupí, nezajistí vystěhování nájemníků, obávají se, že by jako ubytovna pro sociálně slabé mohl po vystěhování odkoupeného Podhoranu posloužit jiný objekt ve městě a situace by se mohla opakovat. Část občanů, která dala přednost odpovědi ANO, většinou svůj názor nekomentovala. Jejich rozhodnutí podle několika málo dovětků připojených k anketním lístkům vyšlo z přání využívat budovu v centru města k jiným účelům než k ubytování problémových nájemníků a co nejdříve situaci řešit, přestože se některým nabízená cena zdála příliš vysoká.


Účelem ankety bylo zjistit názory obyvatel Bystřice pod Hostýnem na problém Podhoran. Rozhodnout o případné koupi však musí s konečnou platností zastupitelstvo města, které bude mít k dispozici kromě výsledků ankety také konkrétní informace o aktuální odhadní ceně objektu, jeho skutečném stavu, nákladech spojených s jeho potenciálním odkupem či o možnostech jeho optimálního využití. Město se nyní bude intenzivně zabývat aktualizací dispoziční studie pro využití Podhoranu a hledat co nejekonomičtější řešení pro jeho provoz. Samozřejmě bude sledovat stav legislativy a aktuální informace o sociální politice státu.


Starosta města Zdeněk Pánek děkuje všem občanům za účast v anketě Podhoran.Design By Macik