ARCHIV MUBPH.CZ

Prezentace na adrese www.mubph.cz slouží jako archiv a není od 31.12. 2016 aktualizována.

Aktuální prezentace Městského úřadu v Bystřici pod Hostýnem najdete na adrese www.bystriceph.czVýstava

Výstavní sezonu na zámku v Bystřici pod Hostýnem letos uzavírá výstava „Anonymní“ ohýbaný nábytek, kterou připravila obecně prospěšná společnost Národní centrum nábytkového designu (NCND) ve spolupráci s firmou TON, a. s., za podpory Grantového fondu města Bystřice pod Hostýnem a několika sponzorů. Je zaměřena na ohýbaný nábytek poválečných desetiletí a symbolicky věnována tvůrcům, kteří spojili svůj život s ohybem dřeva a na něž se v posledních letech částečně pozapomnělo – především Antonínu Šumanovi, který by se v letošním roce dožil devadesáti let, Radomíru Hofmanovi a Josefu Mackovi. Ve výstavě jsou zastoupeny vývojově důležité modely, výrobky, které patřily v poválečném období mezi nejlepší svého druhu na domácím trhu a získaly významná ocenění na zahraničních výstavách (EXPO v Bruselu, Montrealu ad.), vybrané dobové katalogy i ukázky návrhů – unikátních skic a technických výkresů. Záměrem autorů výstavy (Dagmar Koudelková, Radmil Tomčík) je připomenout šest desetiletí od změny názvu národního podniku Thonet na TON a od založení podnikového oddělení tvarového vývoje a upozornit na téma dosud odborně nezpracované, jemuž by měla být věnována hlubší pozornost.


Jedná se o druhý výstavní projekt neziskové organizace, založené v loňském roce, která své záměry poprvé představila veřejnosti v roce 2012 výstavou Tradice a inovace. Současná nábytková tvorba na Moravě. Cílem společnosti je podporovat nábytkovou produkci i studentskou tvorbu prostřednictvím výstav, soutěží, dokumentační a publikační aktivitou připomínat tradici nábytkářské výroby v Bystřici pod Hostýnem a její zásadní význam pro rozvoj  regionu. Budoucí plány této společnosti a koncepci výstav představila při vernisáži v pátek 10. října PhDr. Dagmar Koudelková, pracovnice Ústavu hudební vědy FF Masarykovy univerzity v Brně a ředitelka NCND.


Podporu „mladého“ designu dokládá druhá z výstav, Design po studentsku, prezentující studentské návrhy nábytku vystavené v rámci veletrhu nábytku a bydlení Mobitex a soutěže Design.S.


Obě výstavy potrvají do 31. října 2014, otevřeno denně kromě pondělí 9–12, 13–17 hodin.


Na vernisáži byl rovněž představen záměr vybudovat na zámku stálou expozici zaměřenou na nábytek a bytovou kulturu 20. století. Prvním krokem k naplnění tohoto záměru je nyní expozice Interiéry 20. století instalovaná ve dvou místnostech vedle výstavních sálů, která bude součástí prohlídkového okruhu bystřického zámku do října 2016. Návštěvníci si zde mohou prohlédnout ucelené nábytkové soubory ze sbírek společnosti Art Interier Teichmann, s. r. o. – rondokubistickou ředitelskou pracovnu od Bohumila Waiganta, jídelnu od Josefa Gočára nebo jídelnu navrženou filmovým architektem Karlem Škvorem ve stylu amerického venkova.

Vstup do vznikající nové expozice je možný na požádání přes informační centrum od úterý do pátku 9–12 a 13–16 hodin.

PhDr. Dagmar Koudelková

 

 Design By Macik