ARCHIV MUBPH.CZ

Prezentace na adrese www.mubph.cz slouží jako archiv a není od 31.12. 2016 aktualizována.

Aktuální prezentace Městského úřadu v Bystřici pod Hostýnem najdete na adrese www.bystriceph.czNoví zastupitelé složili slib a zvolili vedení města

Ustavující zasedání Zastupitelstva města Bystřice pod Hostýnem se uskutečnilo ve středu 5. listopadu 2014 v kruhovém sále bystřického zámku. Zúčastnilo se ho všech 21 nově zvolených zastupitelů a několik desítek občanů. Jednání vedl až do zvolení starosty města dosavadní místostarosta Antonín Pařízek a do jeho rukou také zastupitelé skládali svůj slib.

O vedení města rozhodovali zastupitelé v tajném hlasování, pro něž měli k dispozici nové lístky speciálně označené otvory tak, aby byly čitelné i hmatem. Jeden ze zastupitelů je nevidomý. Své hlasy ukládali členové zastupitelstva do přenosné schránky.

Zastupitelstvo města zvolilo pro nové volební období 2014–2018 starostou města Bystřice pod Hostýnem Mgr. Zdeňka Pánka (STAN). Dále odhlasovalo zvolení dvou místostarostů, přičemž jeden z nich je pro funkci uvolněn. Zastupitelstvo města rozhodlo zvolit dlouhodobě uvolněným místostarostou města Jiřího Otta (ČSSD). Uvolněný místostarosta bude zastupovat starostu města v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta nebude svou funkci vykonávat. Neuvolněným místostarostou města byl rozhodnutím ustavujícího zastupitelstva zvolen Mgr. Pavel Malének (KDU-ČSL).

Ustanoveno bylo, že Rada města Bystřice pod Hostýnem bude mít sedm členů. Ze zákona jsou členy rady starosta města a oba místostarostové. Do rady města byli dále zvoleni: Ing. Petr Josinek (Úsvit přímé demokracie), Mgr. Pavel Koláček (STAN), Vojtěch Zicháček (STAN), Petr Hradil (STAN).

Zastupitelstvo města rozhodlo zřídit finanční a kontrolní výbor, oba pětičlenné. Členy výboru přitom mohou být zvoleni i navržení kandidáti, kteří nejsou členy zastupitelstva. Opět v tajném hlasování zvolili zastupitelé předsedy a členy jednotlivých výborů. Předsedou finančního výboru se stal Mgr. Pavel Koláček (STAN), členy výboru Bc. David Románek (ANO 2011), Antonín Pařízek (ČSSD), Ing. Pavel Pilmajer a Kateřina Karabcová. Předsedkyní kontrolního výboru zvolilo zastupitelstvo města Mgr. Šárku Jelínkovou (KDU-ČSL), členy výboru Zdeňka Rolince (ANO 2011), Ing. Miroslava Kukačku (Úsvit přímé demokracie), Lubomíra Krutila a Tomáše Horáka (STAN).

Na základě návrhu představitelů hnutí ANO 2011 rozhodlo zastupitelstvo města také o zřízení bezpečnostního výboru. O počtu jeho členů a jeho působnosti budou zastupitelé jednat na příštím zasedání.

msch

 Design By Macik