ARCHIV MUBPH.CZ

Prezentace na adrese www.mubph.cz slouží jako archiv a není od 31.12. 2016 aktualizována.

Aktuální prezentace Městského úřadu v Bystřici pod Hostýnem najdete na adrese www.bystriceph.cz



Pozor – změny při povolování kácení dřevin rostoucích mimo les

Odbor životního prostředí Městského úřadu Bystřice pod Hostýnem upozorňuje občany, že 1. listopadu 2014 nabyla účinnosti vyhláška č. 222/2014 Sb. ze dne 14. října 2014, kterou se mění vyhláška č. 189/2013 Sb. o ochraně dřevin a povolování jejich kácení.


Hlavní změnou oproti dosavadnímu stavu je úprava kácení v zahradách. Nově platí režim kácení bez povolení pouze pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň. Z vyhlášky tak zmizela problémová speciální definice pro zahradu a kácení bez povolení se zúžilo pouze na ovocné dřeviny. Ty však bude možné nově kácet bez povolení např. i u rekreačních objektů, pokud jsou v zastavěném území.


Ve všech ostatních případech kácení dřevin s obvodem kmene nad 80 cm  a zapojených porostů nad plochu 40 m2 stále podléhá povolení orgánu ochrany přírody podle § 8 odst. 1) zákona č. 114/1992 Sb. v platném znění a vlastníci pozemků o povolení takového kácení žádat musí.

Kácení dřevin se provádí zpravidla v období jejich vegetačního klidu. Obdobím vegetačního klidu se rozumí období přirozeného útlumu fyziologických a ekologických funkcí dřeviny (1. 11.–15. 3.).

Ing. Tomáš Svačina


Fotografie


Design By Macik