Archiv Zpravodaje

Prezentace na adrese www.mubph.cz slouží jako archiv a není od 31.12. 2016 aktualizována.

Aktuální prezentace Městského úřadu v Bystřici pod Hostýnem najdete na adrese www.bystriceph.czBible na náměstí

Na bystřickém náměstí se v rámci akce Celonárodní čtení Bible o velikonočních svátcích v sobotu 3. 4. 2010 četlo kromě starších verzí také z nového překladu Písma. Lidé se na náměstí zastavovali, posedávali na lavičkách či na připravených židlích, někteří jen zvolnili chůzi a na chvíli se zaposlouchali. Pro půldenní čtení bylo v Bystřici vybráno evangelium sv. Lukáše a Žalmy. Čtení organizované místními křesťanskými společenstvími se uskutečnilo pod záštitou radní Mgr. Šárky Jelínkové a s podporou městské knihovny. Nový překlad Bible si mohli kolemjdoucí koupit v malém stánku opodál.

 

Bible v moderním českém překladu vyšla po patnácti letech příprav loni před Velikonocemi pod názvem „Bible, překlad 21. století“, zkráceně Bible21. Její vydání iniciovala a podpořila Nadace NBK (nové Bible kralické). Slavnostní představení nového překladu tehdy proběhlo v pražské Betlémské kapli a ke čtenářům jej poprvé uvedla velká velikonoční akce „Celonárodní čtení Bible“. Právě druhý ročník čtení se letos konal (po slavnostních zahájeních v Praze a Brně) ve dnech 2.–4. dubna 2010 téměř ve stovce měst po celé České republice.
Hlavní překladatel Bible21 Alexandr Flek ve svém úvodním slově k modernímu překladu zdůraznil nutnost zachovat nadčasové poselství Písma v současné čtivé češtině. Podle jeho slov překladatelé usilovali o maximální věrnost původním hebrejským, aramejským a řeckým textům – zároveň ale jejich cílem bylo oslovit dnešního čtenáře. Zatím byly u nás dosud běžně k dispozici pouze dva kompletní překlady Písma – Bible kralická (1579–1594) a Český ekumenický překlad (1961–1979) – nyní je tu i Bible21. Její moderní jazyk mnozí vítají, pro jiné není jednoduché jej bez výhrad přijmout. To, že nový překlad Knihy knih vznikl, je ovšem jednoznačně pozitivní. „Bible je společným dědictvím našich předků. Projektem jsme chtěli vyjádřit, že Bible nepatří jen do kostelů, ale dá se číst kdekoliv. Bible by měla být součástí našeho běžného života,“ uvedl hlavní překladatel Bible21 Alexandr Flek. 
                                                                                                                                                                                 msch

 Design By Macik