Archiv Zpravodaje

Prezentace na adrese www.mubph.cz slouží jako archiv a není od 31.12. 2016 aktualizována.

Aktuální prezentace Městského úřadu v Bystřici pod Hostýnem najdete na adrese www.bystriceph.czKrajští záchranáři začali používat efektivnější systém komunikace

Od 1. dubna 2015 se zásadním způsobem mění fungování Zdravotnického operačního střediska Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje. V rámci projektu Integrovaného operačního programu „Jednotná úroveň informačních systémů operačního řízení a modernizace technologií pro příjem tísňového volání základních složek integrovaného záchranného systému“ dochází k výrazné kvalitativní změně užívaných technologií a ke změnám v organizaci a postupech práce operačního střediska při zpracování tísňových výzev.


Nejpodstatnější změnou je přechod od jednostupňového systému zpracování výzev k systému dvojstupňovému. To v praxi znamená, že tísňovou výzvu nejprve přijme operátor zodpovědný za přesnou lokalizaci místa zásahu a určení typu výjezdové skupiny dle zdravotního stavu pacienta nebo charakteru zásahu. Informace následně předá operátorovi řídícímu provoz, který vyšle do místa události nejrychleji dostupnou výjezdovou skupinu. V rámci České republiky začíná pracovat většina operačních středisek zdravotnických záchranných služeb právě tímto systémem. Nová technologie také umožňuje operátorovi zůstávat v nutných případech v kontaktu s volajícím po celou dobu, až do příjezdu záchranářů na místo zásahu. Řízení výjezdových skupin jedním operátorem navíc provoz výrazně zefektivňuje a zpřehledňuje.

Celý systém by samozřejmě nemohl fungovat bez použití nejmodernějších technologií, jakými jsou lokalizace volajícího, nabídka nejbližší výjezdové skupiny dle údajů z GPS nebo rozesílání informací ostatním složkám Integrovaného záchranného systému (IZS) pomocí datových vět, včetně avizování příjezdu a zdravotního stavu pacienta do zdravotnického zařízení, a to přímo ze sanitního vozu prostřednictvím datového přenosu. Novinkou je i přechod k digitálnímu rádiovému systému Matra-Pegas, který je určen pro všechny složky IZS a v případě jejich nasazení na jednom místě umožňuje operativně koordinovat jejich činnost. Závěrečným krokem pak bude napojení operačního střediska na Národní informační systém IZS, který bude umožňovat součinnost a spolupráci operačních středisek v rámci celé České republiky, včetně sdílení společných mapových podkladů.


Cena projektu byla 29,5 milionu korun, přičemž Zlínský kraj se na investici podílel 4,4 miliony korun. Zbývající částka je hrazena z prostředků EU.
-red-Design By Macik