ARCHIV MUBPH.CZ

Prezentace na adrese www.mubph.cz slouží jako archiv a není od 31.12. 2016 aktualizována.

Aktuální prezentace Městského úřadu v Bystřici pod Hostýnem najdete na adrese www.bystriceph.czObřany – nová kniha z Edice Zpravodaje

Dlouho očekávaná kniha osvědčeného autorského páru Dalibor Kolbinger – Ladislava Hradilová s názvem Obřany vyšla 19. června 2015 v Edici Zpravodaje města Bystřice pod Hostýnem jako 15. publikace.

Obřany jsou pro mnohé místní tajemným a nepřístupným hradem, o němž se toho příliš neví. Nová publikace snad pomůže některá tajemství odhalit. Kapitoly Obřan jsou uspořádány tak, že se čtenář k hradu postupně přibližuje, jako poutník stoupající vzhůru. První část textu zachycuje krajinu v podhradí a hledá, kudy mohly v historii vést přístupové cesty k hradu, upozorňuje na vše zajímavé, s čím se setkáme, pokud po nich půjdeme dnes. Autoři pátrají po původu jména Obřany, obšírně zachycují dějiny hradu, píší o archeologických výzkumech lokality, odhalují historii poznávání hradu a zmiňují osobnosti, které v ní figurovaly. Kniha si všímá i obrazu Obřan v uměleckých dílech a vypráví o obřanských pověstech a legendách. Část textu je věnována současné podobě zříceniny Obřan, jejímu turistickému zpřístupnění a různým zajímavostem spojeným s obřanským okolím, jako jsou například Rudolfovo údolí, Baronův chodník, Vilemínina cesta, Arnoštův most nebo záhadné přepálené kameny či rytiny na skalách. A od Bočka z Kunštátu, stavitele Obřan, se v úplném závěru dostaneme až k tématu trampských hnízd pod Obřany, stavěných mnohdy na stejně extrémních místech jako hrady.

Jména autorů Obřan se na obálkách knih z Edice Zpravodaje města Bystřice pod Hostýnem již objevila. V roce 2006–2007 vyšel Hostýn v dávnověku D. Kolbingera a v roce 2011 město vydalo společnou knihu obou autorů nazvanou Čerňava.  Dalibor Kolbinger se zabývá regionální historií a archeologií krajiny, působí v moravsko-slezské pobočce České archeologické společnosti, rediguje sborník Archeologie Moravy a Slezska. Je autorem řady odborných článků, drobných publikací, přednášek, pořádá oblíbené vlastivědné vycházky. Ladislava Hradilová svůj zájem věnuje v současné době historii lázeňství na Podhostýnsku.

Publikace Obřany je v prodeji v městském informačním centru a v knihkupectví Marie Pospíšilové na Masarykově náměstí.

Ilona Musichina


Fotografie


Design By Macik