Archiv Zpravodaje

Prezentace na adrese www.mubph.cz slouží jako archiv a není od 31.12. 2016 aktualizována.

Aktuální prezentace Městského úřadu v Bystřici pod Hostýnem najdete na adrese www.bystriceph.czDoplatky na bydlení neschváleny

Nesouhlas s vyplácením doplatků na bydlení osobám žijícím v ubytovně Podhoran na Masarykově náměstí a v ubytovně DM Střední školy nábytkářské a obchodní v Mlýnské ulici vyslovila jednohlasně Rada města Bystřice pod Hostýnem na svém červnovém zasedání. Novela zákona č. 111/2006 sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, platná od května 2015, umožnila, aby nezbytnou součástí pro získání doplatku na bydlení byl souhlas obce. Město tedy vydalo pro úřad práce závazná stanoviska v rámci každé žádosti o doplatek na bydlení podané na jeden byt či pokoj v ubytovně.


Pouze dvěma trvale hlášeným osobám by město mělo dle zákona o obcích přidělit náhradní ubytování, v ostatních případech se jedná o ubytované, kteří mají trvalé bydliště v jiných obcích, a nejsou tedy občany Bystřice pod Hostýnem. Nehrozí jim okamžité vystěhování. Po dobu tří měsíců mohou využít dávky v hmotné nouzi a během této doby svou situaci vyřešit.


Možnosti, které obcím dala novela zákona o pomoci v hmotné nouzi, však od druhé poloviny letošního června vláda relativizuje. Ministr vnitra Milan Chovanec změnil své původní stanovisko a uvedl, že nesouhlas obcí s vyplácením doplatku na bydlení nemusí být pro úřady práce, které dávku vydávají, závazný. Podle jeho názoru dochází ke střetu ústavního práva obce na samosprávu a ústavních práv žadatele o přiznání doplatku na bydlení, konkrétně ústavního práva na pomoc v hmotné nouzi a spravedlivý proces. Nelze plně upřednostnit jedno z ústavně zaručených práv. Podle ministra vnitra Chovance a ministra pro lidská práva Jiřího Dienstbiera je opatření v zákoně o nutném souhlasu obcí pro získání doplatku na bydlení nesystémové a je nutné připravit jeho další novelu.


Jak uvedl starosta města Zdeněk Pánek, tento postup vlády nebude mít žádný vliv na rozhodnutí Rady města Bystřice pod Hostýnem.
-red-Design By Macik