Archiv Zpravodaje

Prezentace na adrese www.mubph.cz slouží jako archiv a není od 31.12. 2016 aktualizována.

Aktuální prezentace Městského úřadu v Bystřici pod Hostýnem najdete na adrese www.bystriceph.czSpeciální zkoušky našich stromů

Dne 23. září 2015 se mohli stát náhodní kolemjdoucí na bystřickém náměstí, v parku Zahájeném nebo na dvoře radnice svědky nevšední podívané. Pro zajištění maximální bezpečnosti a zachování ještě stabilních stromů zajistilo město u několika vybraných vzrostlých stromů provedení tahové zkoušky.


Tahová zkouška je neinvazivní (tj. strom nenarušující) přístrojová metoda, která v současné době nejpřesněji vyhodnotí stabilitu stromu. Zkouška zahrnuje tři základní prvky stability –  působící sílu, materiál a tvar. Nejvýznamnějším přirozeným zdrojem zatížení působícího na strom je vítr. Dalším zatížením může být v zimě vrstva sněhu nebo ledovka. Zkouška má odhalit mechanické vlastnosti stromu. Arborista nejprve umístí ve stanované výšce na kmen stromu lano. Strom je poté uměle zatížen a příslušná reakce je snímána sadou přístrojů. Jeho zatížení probíhá pomocí lana a lanového navijáku, fixovaného buď na sousední strom, nebo na mechanizaci (nákladní automobil, traktor). Zatížení, které simuluje nápor větru, je regulováno tak, aby nedošlo k narušení stromu. Měřena je působící síla a pomocí inklinometru náklon báze kmene při známé síle.


Závěrem zkoušky je zjištění možnosti vývratu na základě porovnání s tzv. vývratovou křivkou (funkcí popisující vyvracení stromu). Zkouška je zpracovávána speciálním počítačovým programem. Do programu vstupuje i digitální fotografie stromu, z níž je spočítána s pomocí dalších parametrů stromu skutečná náporová plocha stromu a  vyčíslena síla, která vznikne prouděním větru o rychlosti 33 m/s na danou náporovou plochu. U našich stromů byla vzhledem k jejich stavu zkoumána odolnost proti vývratu za použití inklinometru. Při jiném typu tahové zkoušky lze elastometrem měřit odolnost proti zlomu. Tahová zkouška představuje v současné době nejvyšší standard hodnocení stavu stromů.
Výsledky tahových zkoušek město od zpracovatele brzy obdrží a bude o nich informovat.

Ing. Tomáš Svačina

 

 Design By Macik