ARCHIV MUBPH.CZ

Prezentace na adrese www.mubph.cz slouží jako archiv a není od 31.12. 2016 aktualizována.

Aktuální prezentace Městského úřadu v Bystřici pod Hostýnem najdete na adrese www.bystriceph.czVyměňte si průkaz OZP co nejdříve

Koncem roku 2014 informovala Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně své klienty o tom, že je třeba se v průběhu roku 2015 dostavit na příslušné kontaktní pracoviště ÚP ČR v místě trvalého bydliště a požádat o výměnu průkazu osoby se zdravotním postižením (OZP). Dosud si svůj průkaz v rámci ČR nevyměnila asi 1/3 držitelů těchto průkazů. Vzhledem k tomu, že se blíží konec roku, je tato věc alarmující. Proto doporučujeme klientům, kteří si dosud nepožádali na úřadu práce o výměnu průkazů, aby tak učinili ve vlastním zájmu co nejdříve.

Pokud o výměnu průkazů OZP nepožádají do 31. 12. 2015, nebude průkaz od 1. 1. 2016 platný, byť by na něm byla uvedena platnost delší. Prakticky to bude znamenat, že od 1. 1. 2016 nebude moci klient využívat výhody a benefity plynoucí z držitelství průkazu OZP a přestane mu platit i Evropský parkovací průkaz, který je vázán na držitelství průkazu OZP (typ ZTP, ZTP/P).


Podle zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením končí také platnost rozhodnutí o přiznání příspěvku na mobilitu těm příjemcům, kterým byl přiznán v letech 2012 až 2013 (jedná se o většinu klientů). Tito klienti si musí po 1. 1. 2016 podat novou žádost o příspěvek na mobilitu. O končícím nároku na příspěvek na mobilitu budou dotčení klienti informování úřadem práce formou dopisu zaslaného obyčejnou poštou a součástí tohoto dopisu bude i formulář žádosti o příspěvek na mobilitu. Tento dopis bude rozesílán klientům na přelomu listopadu a prosince 2015. Novou vyplněnou žádost o příspěvek na mobilitu bude nutné podat po 1. 1. 2016 a nejpozději do 31. 1. 2016, jinak nevznikne nárok na příspěvek hned od ledna 2016. Nemá smysl podávat žádost dříve než v lednu 2016, úřad práce by takovou žádost musel zamítnout, jelikož v prosinci těmto lidem ještě trvá již dříve přiznaný nárok na příspěvek na mobilitu. K nové žádosti o příspěvek na mobilitu bude třeba předložit platný průkaz OZP (tj. ZTP nebo ZTP/P  – nově vyměněný) a občanský průkaz.

 
Klienti, kteří požádali o příspěvek na mobilitu v roce 2013, ale rozhodnuto ve věci bylo až v roce 2014 a byl jim přiznán příspěvek na mobilitu podle předpisů účinných od 1. 1. 2014, nemusí o příspěvek na mobilitu opětovně žádat, protože úřad práce je povinen zahájit správní řízení o přiznání příspěvku na mobilitu z moci úřední. Tito klienti obdrží od úřadu práce v prosinci 2015 oznámení o zahájení správního řízení o přiznání příspěvku na mobilitu. V případě, že tito klienti mají nárok na průkaz ZTP nebo ZTP/P (a budou mít průkaz i fakticky řádně do konce roku 2015 vyzvednutý) bude jim příspěvek na mobilitu v lednu 2016 přiznán bez zbytečných odkladů. Pokud tito klienti nebudou mít vystaven průkaz ZTP nebo ZTP/P, budou vyzváni k tomu, aby si o průkaz OZP přišli znovu řádně požádat, a dle posouzení jejich zdravotního stavu pro nárok na průkaz jim bude následně vydáno rozhodnutí o nároku na příspěvek na mobilitu. Pokud se klient nedostaví a o průkaz OZP si znovu nepožádá, bude zahájené řízení ukončeno zamítnutím nároku na příspěvek pro nesplnění zákonných podmínek.

Mgr. Gabriela Šilháková, odd. nepojistných sociálních dávek ÚP ČR


Fotografie


Design By Macik