ARCHIV MUBPH.CZ

Prezentace na adrese www.mubph.cz slouží jako archiv a není od 31.12. 2016 aktualizována.

Aktuální prezentace Městského úřadu v Bystřici pod Hostýnem najdete na adrese www.bystriceph.czDotace na výměnu kotlů v domácnostech

Zlínský kraj by měl ke konci roku 2015 spustit nový finanční nástroj „Program výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje“, který bude přerozdělovat evropské finanční prostředky pro majitele a spolumajitele rodinných domů. Tyto tzv. kotlíkové dotace jsou určeny na výměnu starých neekologických kotlů na tuhá paliva za moderní kotle na biomasu, uhlí nebo jejich kombinaci, tepelné čerpadlo, plynový kondenzační kotel, příp. kombinaci se solárním systémem na vytápění či ohřev teplé vody. U rodinných domů, které nesplňují klasifikace energetické náročnosti budovy - úroveň C, budou z programu podpořena i tzv. „mikro“ energetická opatření (např. zateplení střechy či podlahy, dílčí zateplení konstrukcí, dílčí výměna oken, výměna vstupních dveří aj.). V letech 2016 – 2017 by mělo být na program k dispozici cca 155 mil. Kč. Během tohoto období se předpokládá vyhlášení dvou až tří výzev k podávání žádostí o dotaci.

Maximální výše způsobilých výdajů činí 150 000 Kč, z toho max. 20 000 Kč mohou tvořit náklady na „mikro“ energetická opatření. Náklady jsou způsobilé od 15.07.2015. Míra dotace (tj. % ze způsobilých výdajů) je závislá na druhu nově instalovaného zdroje tepla a místu realizace výměny:

  • 70 % způsobilých výdajů v případě realizace kotle spalujícího pouze uhlí
  • 75 % způsobilých výdajů v případě realizace kombinovaného kotle (uhlí + biomasa) nebo plynového kondenzačního kotle
  • 80 % způsobilých výdajů v případě, že je projektem realizováno OZE (tepelné čerpadlo nebo kotel pouze na biomasu)

Domácnostem v obcích, které byly Střednědobou strategií zlepšování kvality ovzduší v ČR označeny jako prioritní území, bude výše podpory navýšena o 5 %.

Vyhlašovatelem a administrátorem programu je Zlínský kraj. Žádosti o dotaci budou po vyhlášení Výzvy předkládány na vyplněném formuláři osobně nebo poštou na Krajský úřad Zlínského kraje.

Dotazy k programu je možné směřovat na kontaktní e-mail: kotliky@kr-zlinsky.cz nebo na kontaktní osoby Odboru řízení dotačních programů: Ing. Petr Hasala (tel. 577 043 825), Ing. Kristýna Drahotůská (tel. 577 043 833), Ing. Petr Valášek (tel. 577 043 826).

Aktuální informace sledujte na:
http://www.kr-zlinsky.cz/program-vymeny-zdroju-tepla-v-domacnostech-kotlikove-dotace-op-zp--cl-3259.html


Přílohy:

  1. Základní informace k programu
  2. Prezentace k programu
  3. Podporované aktivity
  4. Způsobilost výdajů, žadatelů a aktivit
  5. Nejčastější dotazy k programu
  6. Seznam prioritní obcí
  7. Kotlíkové dotace „v kostce“


Design By Macik