ARCHIV MUBPH.CZ

Prezentace na adrese www.mubph.cz slouží jako archiv a není od 31.12. 2016 aktualizována.

Aktuální prezentace Městského úřadu v Bystřici pod Hostýnem najdete na adrese www.bystriceph.czNovela zákona o občanských průkazech – změny od 1. 1. 2016

Jste starší 70 let?
Občanské průkazy se občanům starším 70 let budou nově vydávat s platností na 35 let. V případě změny některého údaje zapsaného v takovém občanském průkazu (např. údaj o místě trvalého pobytu) bude však přesto nutné průkaz vyměnit.

Převzetí občanského průkazu na kterémkoliv úřadu  ORPI nadále bude možné podat žádost o vydání občanského průkazu na kterémkoliv obecním úřadě obce s rozšířenou působností. Vydávajícím úřadem uvedeným na dokladu bude ten obecní úřad, u kterého občan požádal o vydání občanského průkazu. Pokud si občan přeje vyzvednout průkaz se strojově čitelnými údaji na jiném úřadě, bude ho moci převzít podle své žádosti po uhrazení správního poplatku 100 Kč. Poplatek bude vybírán při převzetí občanského průkazu.

Vydání prvního občanského průkazu
Pokud má občan trvalý pobyt na území České republiky a nemá občanský průkaz, je povinen požádat o jeho vydání po dovršení 15 let věku, nejpozději do 30 dnů ode dne svých 15. narozenin.

Převzetí pasu na kterémkoliv úřadu  ORPPodat žádost o vydání cestovního pasu a převzít vyhotovený pas bude možné na kterémkoliv obecním úřadě ORP. Vydávajícím úřadem uvedeným na dokladu bude ten obecní úřad, u kterého občan požádal o vydání. Pokud si občan přeje vyzvednout průkaz se strojově čitelnými údaji na jiném úřadě, bude ho moci převzít podle své žádosti po uhrazení správního poplatku 100 Kč. Poplatek bude vybírán při převzetí cestovního pasu.

Rychlé vydání cestovního pasu

Občanům, kteří potřebují urychleně vycestovat do zahraničí, bude na žádost vydán ve lhůtě 6 pracovních dnů cestovní pas s biometrickými údaji platný 10 let, občanům mladším 15 let na dobu platnosti 5 let. V tomto případě bude možné hotový doklad převzít pouze v místě podání žádosti. Správní poplatek v takových případech činí 4000 Kč, pro občany mladší 15 let 2000 Kč.
Vydávání cestovních pasů bez biometrických údajů ve zkrácené lhůtě do 15 dnů s dobou platnosti 6 měsíců se ruší.

msch


Fotografie


Design By Macik