ARCHIV MUBPH.CZ

Prezentace na adrese www.mubph.cz slouží jako archiv a není od 31.12. 2016 aktualizována.

Aktuální prezentace Městského úřadu v Bystřici pod Hostýnem najdete na adrese www.bystriceph.czZprostředkování kontaktu – novinky 2016

Od 1. 1. 2016 dojde ke zkvalitnění služby, kterou poskytují po uhrazení správního poplatku 500 Kč ohlašovny úřadů obcí s rozšířenou působností, matriční úřady, krajské úřady či Ministerstvo vnitra ČR. K žádosti o zprostředkování kontaktu bude nově možné připojit i důvod pro tuto žádost, který bude sdělen kontaktované osobě společně se spojením na hledajícího.

 
Na základě písemné žádosti občana České republiky staršího 15 let o zprostředkování kontaktu pomáhají úřady navázat kontakt s jiným občanem ČR. Po jednoznačné identifikaci písemně osloví kontaktovanou osobu a informují o tom i hledajícího. Ten nyní bude o výsledcích hledání vyrozuměn i v případě, že kontaktovaná osoba zemřela. Údaje o datu a místě úmrtí však budou nadále sdělovány pouze osobě blízké. 

msch

 Design By Macik