ARCHIV MUBPH.CZ

Prezentace na adrese www.mubph.cz slouží jako archiv a není od 31.12. 2016 aktualizována.

Aktuální prezentace Městského úřadu v Bystřici pod Hostýnem najdete na adrese www.bystriceph.czNová hasičská výstroj s dotací Zlínského kraje

Dotaci Zlínského kraje ve výši 6 000 Kč obdrželo město Bystřice pod Hostýnem pro místní zásahovou jednotku sboru dobrovolných hasičů. Informovala o tom pracovnice krizového řízení MěÚ Bystřice pod Hostýnem Ing. Martina Syručková. Získané prostředky byly využity k nákupu nového moderního, kvalitního a bezpečného vybavení. Pořízeno bylo 14 ks výstražných vest pro zasahující hasiče, dvě hasičské kukly a dvě zásahové přilby. Dotace pokryla 17 % nákladů, zbytek byl hrazen z rozpočtu města. Hlavním cílem grantového programu, z nějž byla dotace poskytnuta, je zlepšení úrovně požární ochrany na území Zlínského kraje.

Jak uvedla Ing. Syručková, město si nadále klade za cíl zlepšovat a modernizovat zázemí, techniku a vybavení jednotek SDH na svém území tak, aby mohly zásahy provádět efektivněji a zároveň poskytovat účelnou podporu při plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

-red-


Fotografie


Design By Macik