ARCHIV MUBPH.CZ

Prezentace na adrese www.mubph.cz slouží jako archiv a není od 31.12. 2016 aktualizována.

Aktuální prezentace Městského úřadu v Bystřici pod Hostýnem najdete na adrese www.bystriceph.czOznámění o zápisu dětí do školy

Zápis dětí,  které vstoupí 1. září 2016 do 1. postupného ročníku základní školy (l. třídy), se koná:

ve čtvrtek 11. února 2016 odpoledne od 13 do 17 hodin


Základní škola T. G. Masaryka (budova na náměstí)

Nám.  T.G.M.,  6.  května,  Nádražní,  Palackého,  Na  Nivách,    ul.  Odboje,  Čs.  brigády,  Pod  Kaštany,  Pod  Zámkem,  Sušilova,  Samostatnost,  Novosady,
Třída legií, Lipnická, Fryčajova, Přerovská, Dvořákova, Pod Dubíčkem, Slobodova, Vítězství, Pod Bedlinou, Holešovská, Dělnická, Dolní, Družstevní, Krátká,
Dukelská, Hraniční,  Mlýnská, Na Domově, nám. M. Thoneta, Na Opletě, Novoveská, Obchodní, Partyzánská, P. Užíka, Pod Bartovcem, Soudní, Pod
Oborou, Revoluční, Sadová, Schwaigrovo nám., Sokola Tůmy, Sokolská, U Končin, Halamáskova, Polní, Souběžná, V. Kozáka, Želibských, Pod Platany,
Na Požáře, Příční, Tyršova, Rychlov, Bílavsko, Hlinsko pod Hostýnem, Sovadina, Lipová, Mrlínek.

Rodiče, kteří přijdou s dětmi do školy,  přinesou  s sebou:

 1. rodný list dítěte
 2. dotazník pro rodiče žáků 1. třídy
 3. žádají-li rodiče o odklad povinné školní docházky, učiní tak písemně do 31. 5. 
    kalendářního roku, kdy má dítě zahájit školní docházku, a doloží ji potřebnými
    doporučeními.


ZŠ Bratrství Čechů a Slováků

Bělidla,  Sídliště,  Vsetínská,  Meziříčská,  Topolová,  Na  Zahrádkách,  K.  Tomana,  U  Hřiště,  Rusavská,  Lázně,  Za  Drahou,  Družby,  U  Mlékárny,
Komenského,  Cihelna,  F.  Ondrúška,  Pod  Zábřehem,  A.  Kašpara,  Táborského,  Havlíčkova,  Hostýnská,  Za  Příhonem,  Školní,  U  Včelína,  Kamenec,
O. Bardinové, Sportovní, Jeřabinová, A. Bartoše, Kroužky, Slavkovská, Blazice, Komárno.

Rodiče, kteří přijdou s dětmi do školy,  přinesou  s sebou:

 1. rodný list dítěte
 2. dotazník pro rodiče žáků 1. třídy
 3. žádají-li rodiče o odklad povinné školní docházky, učiní tak písemně do 31. 5. 
    kalendářního roku, kdy má dítě zahájit školní docházku, a doloží ji potřebnými
    doporučeními.


Základní škola praktická a Základní škola speciální Bystřice pod Hostýnem

K zápisu do této školy je nutno předložit:

  1) rodný list dítěte
  2) psychologické  vyšetření a doporučující vyjádření školského poradenského zařízení
  3) doporučení ošetřujícího dětského lékaře

 


Zápis je povinný pro děti  (chlapce  i děvčata) narozené v době od 1. září 2009 do 31. srpna  2010, které bydlí v obvodu města
Bystřice pod Hostýnem, části města Rychlov, Bílavsko, Hlinsko p. H.,  Sovadina a v obcích Blazice, Komárno, Lipová a Mrlínek.

Výjimky přijetí do školy jsou možné jen v tomto případě:

Dítě, které dovrší šestý rok věku v době  od počátku školního roku do konce roku kalendářního, může být výjimečně přijato do školy, požádají-li o to rodiče a zjistí-li školská poradenská  zařízení a odb. lékař, že dítě je tělesně i duševně vyspělé, a souhlasí-li s přijetím ředitel  školy.

 Design By Macik