ARCHIV MUBPH.CZ

Prezentace na adrese www.mubph.cz slouží jako archiv a není od 31.12. 2016 aktualizována.

Aktuální prezentace Městského úřadu v Bystřici pod Hostýnem najdete na adrese www.bystriceph.czPozor – částečná uzavírka v ulici Palackého

Městský úřad Bystřice pod Hostýnem, odbor dopravně správní, oznamuje občanům, že  v době od 18. 4. do 25. 9. 2016 bude probíhat rekonstrukce místní komunikace a přilehlých chodníků v ulici Palackého, v úseku od křižovatky s ulicí Rusavskou po křižovatku s ulicí 6. května. Po tuto dobu bude v ulici Palackého docházet k postupným částečným uzavírkám po jedné straně komunikace, v délce cca 60 m.
Žádáme všechny účastníky silničního provozu o zvýšenou opatrnost a ohleduplnost při pohybu v prostoru stavby.  Děkujeme za pochopení.

Jaroslav Šenkyřík
vedoucí Odboru dopravně správního MěÚ Bystřice pod Hostýnem


Fotografie


Design By Macik