ARCHIV MUBPH.CZ

Prezentace na adrese www.mubph.cz slouží jako archiv a není od 31.12. 2016 aktualizována.

Aktuální prezentace Městského úřadu v Bystřici pod Hostýnem najdete na adrese www.bystriceph.czObnova sítě vysokého napětí v Bystřici pod Hostýnem

Vážení občané,

společnost E.ON každoročně navyšuje objem finančních prostředků do obnovy a posílení distribučního zařízení elektrické energie, čímž aktivně, a současně způsobem šetrným k životnímu prostředí, zajišťuje podmínky pro stále rostoucí požadavky zákazníků na kvalitu a spolehlivost dodávky.

I ve Vašem městě realizujeme rozsáhlou investiční akci v hodnotě 4,5 mil. Kč, která se týká obnovy sítě vysokého napětí. Rekonstrukce sítě umožní spolehlivou a kvalitní dodávku elektrické energie do Vašich odběrných míst, výrazně prodlouží životnost energetického zařízení a je také předpokladem pro další navyšování odběrných míst ve Vaší obci. Vzhledem k tomu, že s touto investiční akcí bude spojeno i přerušování dodávky elektrické energie na nezbytnou dobu, žádáme Vás tímto zdvořile o pochopení tohoto nutného omezení.


O plánovaném přerušení dodávky elektřiny budeme informovat dle platné legislativy způsobem v místě obvyklým, v součinnosti s Vaším městským úřadem. Pro zjištění možnosti individuálního oznamování plánovaného přerušení dodávky energie prosím kontaktujte bezplatnou zákaznickou linku naší společnosti 800 773 322, případně navštivte webové stránky www.eon-distribuce.cz.
 Pevně věříme, že nám zachováte přízeň.

E.ON Česká republika, s. r. o.Design By Macik