ARCHIV MUBPH.CZ

Prezentace na adrese www.mubph.cz slouží jako archiv a není od 31.12. 2016 aktualizována.

Aktuální prezentace Městského úřadu v Bystřici pod Hostýnem najdete na adrese www.bystriceph.czPozor – snížení povolené rychlosti

Na změnu dopravního značení, ke které dojde v průběhu června 2016 na silnici II/438, ulice Holešovská, v  úseku příjezdu od Bílavska po křižovatku s ulicí Samostatnost, upozorňuje všechny účastníky silničního provozu, zejména řidiče, Městský úřad Bystřice pod Hostýnem, odbor dopravně správní.

V uvedeném úseku byla dosud svislým dopravním značením povolena rychlost 70 km/h. Na základě výsledku bezpečnostní inspekce Policie ČR, dopravního inspektorátu Kroměříž, z důvodu zajištění bezpečnosti všech účastníků silničního provozu, pro snížení nehodovosti a kvůli špatným rozhledovým podmínkám a rychlé jízdě některých řidičů zde bude po projednání s vlastníkem komunikace nově stanovena maximální povolená rychlost vozidel 50 km/h v obou směrech.

Jaroslav Šenkyřík
vedoucí odboru dopravně správního MěÚ Bystřice pod Hostýnem


Fotografie


Design By Macik