ARCHIV MUBPH.CZ

Prezentace na adrese www.mubph.cz slouží jako archiv a není od 31.12. 2016 aktualizována.

Aktuální prezentace Městského úřadu v Bystřici pod Hostýnem najdete na adrese www.bystriceph.czKonkurz na ředitele/ku ZŠ Všechovice

Rada obce Všechovice usnesením č. 1.1 ze dne 11. 10. 2016 vyhlašuje v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích ve znění pozdějších předpisů konkurzní řízení na obsazení pracovního místa ředitele, na dobu určitou 6 let Základní školy a mateřské školy Všechovice, příspěvková organizace, se sídlem Všechovice 88, 753 53 Všechovice, okres Přerov, s nástupem od 1. 1. 2017.

Předpoklady pro výkon funkce:

 • vzdělání a související podmínky dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
 • 4 roky pedagogické praxe
 • občanská a morální bezúhonnost
 • dobrý zdravotní stav
 • znalost školských předpisů a problematiky řízení základní školy a příspěvkové organizace

K přihlášce přiložte:

 • ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce
 • doklad o průběhu zaměstnání potvrzený posledním zaměstnavatelem
 • profesní životopis
 • koncepci rozvoje školy (max. rozsah 4 strany strojopisu)
 • lékařské potvrzení o způsobilosti k vykonávání funkce (ne starší 2 měsíců)
 • výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)
 • čestné prohlášení podle ust. § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění

Termín přihlášek: do 14. 11. 2016 včetně

 

Přihlášky zasílejte doporučeně na adresu:
Obecní úřad Všechovice, Všechovice 17, 753 53 Všechovice

Obálku označte: NEOTVÍRAT/RO/1.1./2016

 

kontakt:

Tel.: 581 622 632
Mob.: 602 514 404
starosta@vsechovice.euDesign By Macik