ARCHIV MUBPH.CZ

Prezentace na adrese www.mubph.cz slouží jako archiv a není od 31.12. 2016 aktualizována.

Aktuální prezentace Městského úřadu v Bystřici pod Hostýnem najdete na adrese www.bystriceph.czPodklady k jednání zastupitelstva města

Vážená paní,
Vážený pane,

dovoluji si Vás pozvat na 15. zasedání Zastupitelstva města Bystřice pod Hostýnem, které se koná ve středu dne 14. prosince 2016 v 15.00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ v Bystřici pod Hostýnem.

Návrh bodů programu jednání:

 1. Schválení rozpočtu města Bystřice pod Hostýnem na rok 2017 (materiály k bodu č. 1)
 2. Schválení investičního záměru na obnovu válečného hrobu (materiály k bodu č. 2)
 3. Schválení Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ORP Bystřice pod Hostýnem č. 1 (materiály k bodu č. 3)
 4. Schválení dotace Technickým službám Bystřice pod Hostýnem, s. r. o., a uzavření veřejnoprávní smlouvy (materiály k bodu č. 4)
 5. Schválení obecně závazné vyhlášky č. 4/2016, o regulaci provozování hazardních her (materiály k bodu č. 5)
 6. Schválení obecně závazné vyhlášky č. 5/2016, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem Bystřice pod Hostýnem (materiály k bodu č. 6)
 7. Schválení směrnice o poskytování dotací a grantů z rozpočtu města Bystřice pod Hostýnem č. 4/2016 (materiály k bodu č. 7)
 8. Zřízení účelového peněžního fondu – Dotační fond pro poskytovatele sociálních služeb (materiály k bodu č. 8)
 9. Majetkové záležitosti (materiály k bodu č. 9)
 10. Různé
 11. Odpovědi na dotazy občanů
 12. Závěr

 Design By Macik