Archiv Zpravodaje

Prezentace na adrese www.mubph.cz slouží jako archiv a není od 31.12. 2016 aktualizována.

Aktuální prezentace Městského úřadu v Bystřici pod Hostýnem najdete na adrese www.bystriceph.czNa zkušenou s Erasmem

Praxi na Maltě v rámci projektu Erasmus+ absolvovalo v září tohoto roku dvanáct žáků SPŠ Hranice, mezi nimi i Bystřičanka Soňa Šimčíková.


Za zkušeností do Evropy, na svou povinnou odbornou praxi do zahraničí, vyrazilo letos od května do září 48 studentů. Jedná se o projekt Erasmus+ mobilita osob v odborném vzdělávání a přípravě, který je financován z prostředků EU pod záštitou národní agentury Dům zahraniční spolupráce. Potrvá do konce května 2017. Studenti a žáci zatím navštívili Anglii, Portugalsko a Maltu.


Na Maltě bydleli v hostitelských rodinách a sami dojížděli do svých pracovišť. Snažili se zapojit do práce ve firmách dle zaměření svých oborů. Soňa Šimčíková sbírala odborné i jazykové zkušenosti v lékárně Collis Williams. Její spolužáci absolvovali praxi na hasičské stanici, při obsluze CNC strojů, renovaci nábytku nebo ve stavebních firmách.


Žáky doprovázela jako pedagogický dozor Ing. Pavlína Vavříková. Ve volném čase žáci poznávali místní památky především ve městech Valletta a Mdina, katakomby, kostely a chrámy, uspořádali výlet na ostrov Gozo a Comino. Pokud to počasí dovolilo, využívali odpoledního volného času k pobytu na místních plážích a ke koupání v moři.
Škola získala grant i pro další školní rok, kdy budou stávající destinace rozšířeny o Irsko a Slovensko.
Ing. Pavlína Vavříková  

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

- bez popisu -Design By Macik