ARCHIV MUBPH.CZ

Prezentace na adrese www.mubph.cz slouží jako archiv a není od 31.12. 2016 aktualizována.

Aktuální prezentace Městského úřadu v Bystřici pod Hostýnem najdete na adrese www.bystriceph.czProgram pro poskytování dotací na podporu sociálních služeb v roce 2017

Rada města Bystřice pod Hostýnem na svém zasedání dne 19.12.2016 schválila vyhlášení Programu pro poskytování dotací na podporu sociálních služeb v roce 2017 v souladu se Směrnicí města Bystřice pod Hostýnem č. 4/2016, kterou se stanoví pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Bystřice pod Hostýnem.

Žádost o dotaci musí být podána v termínu od 20.01.2017 do 19.02.2017 těmito způsoby:

  • v tištěné podobě na podatelně Městského úřadu Bystřice pod Hostýnem,
  • prostřednictvím České pošty, přičemž za rozhodné se považuje datum odeslání žádosti a na opožděně podané žádosti se pohlíží, jako by nebyly vůbec podány,
  • datovou schránkou včetně povinných příloh ve formátu pdf.

Náležitosti žádosti o grant a její povinné přílohy jsou uvedeny v čl. 6 odst. 6.2 oddílu C směrnice města.

O dotaci si mohou žadatelé požádat pouze na schváleném formuláři, který je umístěn na webových stránkách města – na adrese www.mubph.cz nebo vyzvednout na podatelně městského úřadu.

 

Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Bystřice pod Hostýnem včetně formulářů najdete zdeDesign By Macik