Městská knihovnaNavigace

Jste zde: Městská knihovna >> Ceník služeb

Statistika

Web si právě prohlíží: 1 uživatel

Počet přístupů:

  • Dnes [13/07/2024] : 38
  • Měsíc [07/2024] : 2831
  • Rok [2024] : 24972
  • Celkem : 422523

Statistika:


Text článku

Ceník služeb

Ceník služeb 

 Registrační poplatky

 Roční registrace čtenáře 100,-

Slevy

 Studenti, důchodci, vojáci       60,-
 Děti, mládež do 15 let    40,-
 Důchodci nad 70 let, držitelé průkazek ZTP a předškolní   děti   zdarma

Jednorázový vstup 

Neregistrovaný uživatel 
/využití prezenčních služeb knihovny/   
  10,-

Upomínky

1. upomínka                   20,-
2. upomínka  30,-
3. upomínka  60,-
 Doporučený dopis  100,-

   

MMVS a MVS z jiné knihovny

Poštovné a balné do 5 kg    50,-
 + cena stanovená půjčující knihovnou  

 

Reprografické služby – provozní náklady

Skenování
Kopírování nebo tisk Kč s DPH
A4 černobíle jednostranně  2,- 
A4 černobíle oboustranně 4,-
A3 černobíle jednostranně 4,-
A3 černobíle oboustranně 8,-
A4 barevně jednostranně (kopírování)  8,-
A4 barevně oboustranně (kopírování)

 16,-

 A3 barevně jednostranně (kopírování)  

16,-

 A3 barevně oboustranně (kopírování)  

32,-

 Skenování  
 A4            6,-
 A3            6,-

 

Rešeršní služby

Zadání rešeršního dotazu  10,-
 Za každý citovaný záznam v rešerši   2,-
 Rešerše nebo kopie textu na vyžádání z jiné knihovny
  (manipulační poplatek) + cena zasílající knihovny
 10,-

 

Přístup na internet

30  minut    zdarma

 

Kulturně-vzdělávací akce

 Vstupné                                                                                   stanoví knihovna

Náhrada škod

Při poškození, zničení nebo ztrátě dokumentu je čtenář povinen nahradit škodu zaviněnou přímo nebo zanedbáním povinností ve smyslu ustanovení občanského zákoníku (část VI, hlava II, § 420-424 a § 442-443).
O způsobu náhrady škody rozhoduje vedoucí knihovny dle knihovního řádu městské knihovny.

a) Při poškození knihy je požadována cena opravy, příp. převazby

b) Při zničení nebo ztrátě knihy:

- dodání téhož titulu stejného vydání a vazby

Není-li to možné:
- dodání kopie ve stejné vazbě
- dodání jiné knihy stejného nebo podobného tématu
- finanční náhrada s přihlédnutím k současným cenám 

Při zničení nebo ztrátě vícesvazkového díla je knihovna oprávněna žádat náhradu celého díla.

c) Při zničení nebo ztrátě časopisu:

- dodání stejného čísla časopisu

- finanční náhrada ve výši současné ceny čísla

d) Při zničení nebo ztrátě CD
    - dodání stejného CD

    Není-li to možné:
    - dodání CD s podobným obsahem nejméně stejné ceny
    - finanční náhrada ve výši původní ceny CD

 

V případech b), d) se dále vybírá:

Náhrada za zpracování dokumentu 20,-

Další náhrady:

Vystavení čtenářské legitimace při ztrátě 20,-
Poškození, zničení čárového kódu  20,-
Poškození, ztráta obalu dokumentu  20,-
Poškození krabičky CD   20,-

Za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá čtenář podle obecně platných předpisů.


Ceník nabývá účinnosti od 1. září 2015Design By Macik