Městská knihovnaNavigace

Jste zde: Městská knihovna >> Služby

Statistika

Web si právě prohlíží: 1 uživatel

Počet přístupů:

 • Dnes [20/06/2024] : 3
 • Měsíc [06/2024] : 1140
 • Rok [2024] : 20096
 • Celkem : 417647

Statistika:


Text článku

Provozní řád internetu

 • Internet je v knihovně zpřístupněn zdarma jakožto zdroj informací sloužících výhradně k osobní potřebě uživatelů a především jejich studijním účelům.
 •  Přístup na internet je umožněn všem uživatelům knihovny.
 •  Uživatelům mladším 15 let je přístup na internet poskytován na základě souhlasu rodičů a výhradně v oddělení pro děti.
 • Obvyklá doba přístupu na internet je 30 minut. Tuto dobu je možno prodloužit dle zájmu uživatelů.
 • Stanici je možné v dospělém oddělení předem rezervovat.
 • Uživatel je povinen se před zahájením práce na internetu zaevidovat u knihovníka, tj.poskytnout základní údaje /předložit čtenářský průkaz, u neregistrovaných uživatelů jméno, příjmení a adresa/.
 • Neregistrovaný uživatel uvede  při první návštěvě osobní data a podpisem potvrdí souhlas s dodržováním podmínek provozního řádu.
 • Neregistrovaný uživatel  uhradí poplatek za jednorázový vstup - viz. Ceník služeb.
 • Uživatel nesmí vykonávat žádnou činnost, která by poškodila provoz PC nebo sítě.
 • Není dovoleno měnit nastavení PC, ukládat data na pevný disk a spouštět programy stažené z internetu.
 • Je zakázáno vyhledávat, prohlížet, tisknout a šířit WWW stránky s pornografickým nebo národnostně a nábožensky urážlivým obsahem, stránky podporující rasismus, násilí nebo užívání drog.
 • Je zakázáno provozovat hazardní hry a vše, co je neslučitelné s platnými právními předpisy ČR.
 • Uživatel musí respektovat všechna autorská práva podle zákona . Získané informace není povoleno žádným způsobem dále rozšiřovat, rozmnožovat, půjčovat, distribuovat, prodávat nebo jinak využívat ke komerčním účelům.
 • Uživatelé musí respektovat soukromí ostatních návštěvníků knihovny a zachovávat základní etické normy.
 • Uživatelé jsou povinni dbát pokynů knihovníka.
 • Souhlas s těmito podmínkami stvrzuje uživatel při podpisu přihlášky čtenáře.


Design By Macik