ARCHIV MUBPH.CZ

Prezentace na adrese www.mubph.cz slouží jako archiv a není od 31.12. 2016 aktualizována.

Aktuální prezentace Městského úřadu v Bystřici pod Hostýnem najdete na adrese www.bystriceph.czMěstský architekt

Předmětem činnosti městského architekta je:

  • průběžné sledování úrovně architektonického řešení staveb na území města Bystřice pod Hostýnem vč. místních částí, sledování úrovně celkového architektonického řešení územních částí města Bystřice pod Hostýnem vč. místních částí. Zpracovávání vyjádření a stanovisek k urbanistickým studiím, investičním záměrům a návrhům staveb na území města Bystřice pod Hostýnem vč. místních částí

  • poskytování konzultací pro stavebníky ve fázi před územním řízením

  • na požádání Stavebního úřadu poskytování konzultací se stavebníky o plnění uložených pokynů ve vyjádření městského architekta k příslušnému stavebnímu řízení

Z výše uvedeného pro stavebníky i projektanty vyplývá, že je  třeba své stavební záměry a projekty konzultovat s městským architektek a jeho stanovisko doložit k žádosti o umístění nebo povolení stavby stavebnímu úřadu. 

Městský architekt poskytuje  výše uvedené služby každé 1. a 3. pondělí v měsíci v době od 13:00 do 17:00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře v předzámčí.Design By Macik