ARCHIV MUBPH.CZ

Prezentace na adrese www.mubph.cz slouží jako archiv a není od 31.12. 2016 aktualizována.

Aktuální prezentace Městského úřadu v Bystřici pod Hostýnem najdete na adrese www.bystriceph.czOdbor finanční

Funkce finančního odboru

 • zajišťuje zpracování rozpočtu města Bystřice pod Hostýnem na příslušný kalendářní rok, vyhodnocuje skutečné hospodaření ve vztahu ke schválenému rozpočtu, navrhuje úpravy rozpočtu.
 • zabezpečuje celkovou účetní agendu města.
 • v návaznosti na vydanou místní vyhlášku o místních poplatcích spravuje místní poplatky - poplatky ze psů, z ubytovacích kapacit, za provozovaný hrací přístroj.
 • spravuje poplatky za sběr, svoz, třídění, využívání a zneškodňování odpadu
 • evidence příspěvků a dotací poskytnutých z rozpočtu města

 

Vedoucí odboru

Ing. Šillerová Eva

E-mail: sillerova@mubph.cz

Telefon: 573 501 919

Budova: Radnice - Masarykovo nám. 137, Bystřice pod Hostýnem

Kancelář č. 30

Zástupuje: Žampachová Tereza

Mzdová účetní

Gomolová Markéta

Pracovní zařazení: mzdová účetní

E-mail: gomolova@mubph.cz

Telefon: 573 501 923

Budova: Radnice - Masarykovo nám. 137, Bystřice pod Hostýnem

Kancelář č. 28

Vykonávané činnosti

 • výpočet a evidence mezd a všech srážek související se mzdovou problematikou pro všechny zaměstnance města

Oddělení účetnictví

Žampachová Tereza

Pracovní zařazení: vedoucí oddělení

E-mail: zampachova@mubph.cz

Telefon: 573 501 908

Budova: Radnice - Masarykovo nám. 137, Bystřice pod Hostýnem

Kancelář č. 30

Vykonávané činnosti

 • zajištění zpracování účetnictví města
 • evidence DPH
 • zpracování rozpočtu

Smílková Milena

Pracovní zařazení: účetní

E-mail: smilkova@mubph.cz

Telefon: 573 501 924

Budova: Radnice - Masarykovo nám. 137, Bystřice pod Hostýnem

Kancelář č. 29

Vykonávané činnosti

 • evidence finančních pohledávek města
 • účtování rozpočtových příjmů města
 • vedení evidence k DPH – příjmy města
 • vedení účetnictví účelových fondů města
 • ostatní účetní práce související s vedením účetnictví města

Ing. Vošahlíková Jaroslava

Pracovní zařazení: účetní

E-mail: vosahlikova@mubph.cz

Telefon: 573 501 924

Budova: Radnice - Masarykovo nám. 137, Bystřice pod Hostýnem

Kancelář č. 29

Vykonávané činnosti

 • evidence finančních závazků města
 • účtování rozpočtových výdajů města
 • vedení evidence k DPH – výdaje města
 • ostatní účetní práce související s vedením účetnictví města

Evidence vydaných faktur

Burdová Eva

Pracovní zařazení: účetní

E-mail: burdova@mubph.cz

Telefon: 573 501 923

Budova: Radnice - Masarykovo nám. 137, Bystřice pod Hostýnem

Kancelář č. 28

Vykonávané činnosti

 • fakturace pro odběratele
 • evidence grantů, příspěvků a dotací poskytnutých z rozpočtu města
 • zajišťuje agendu půjček z Fondu rozvoje bydlení

Hlavní pokladna

Oslzlová Ivana

Pracovní zařazení: pokladní

E-mail: oslzlova@mubph.cz

Telefon: 573 501 929

Budova: Radnice - Masarykovo nám. 137, Bystřice pod Hostýnem

Kancelář č. 11

Vykonávané činnosti

 • příjmy a výdaje města realizované v hotovosti
 • výběr správních poplatků
 • prodej kolků

Oddělení správy daní a poplatků

Mgr. Pánková Emílie

Pracovní zařazení: vedoucí oddělení

E-mail: pankova@mubph.cz

Telefon: 573 501 974

Budova: Radnice - Masarykovo nám. 137, Bystřice pod Hostýnem

Kancelář č. 30

Vykonávané činnosti

 • vymáhání nezaplacených místních a správních poplatků
 • vymáhání ostatních pohledávek města
 • zpracování účetnictví pro Podhostýnský mikroregion
 • zpracování daňového přiznání - daň silniční, daň z nemovitostí, daň dědická, darovací a daň z převodu

Místní poplatky

Krištůfková Pavla

Pracovní zařazení: referent

E-mail: kristufkova@mubph.cz

Telefon: 573 501 951

Budova: Radnice - Masarykovo nám. 137, Bystřice pod Hostýnem

Kancelář č. 12

Vykonávané činnosti

 • vydává povolení k provozování výherních hracích přístrojů
 • správa místního poplatku za užívání veřejného prostranství
 • správa místního poplatku ze psů
 • správa místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 • správa místního poplatku z ubytovací kapacity
 • vymáhání nezaplacených místních a správních poplatků

Místní poplatky

Rokosová Martina

Pracovní zařazení: referent

E-mail: rokosova@mubph.cz

Telefon: 573 501 951

Budova: Radnice - Masarykovo nám. 137, Bystřice pod Hostýnem

Kancelář č. 12

Vykonávané činnosti

 • vydává povolení k provozování výherních hracích přístrojů
 • správa místního poplatku za užívání veřejného prostranství
 • správa místního poplatku ze psů
 • správa místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 • správa místního poplatku z ubytovací kapacity
 • vymáhání nezaplacených místních a správních poplatkůDesign By Macik