ARCHIV MUBPH.CZ

Prezentace na adrese www.mubph.cz slouží jako archiv a není od 31.12. 2016 aktualizována.

Aktuální prezentace Městského úřadu v Bystřici pod Hostýnem najdete na adrese www.bystriceph.czÚtvar tajemníka

Tajemnik

Mgr. Studená Eva

E-mail: estudena@mubph.cz

Telefon: 573 501 914

Budova: Radnice - Masarykovo nám. 137, Bystřice pod Hostýnem

Kancelář č. 18

Zástupuje: Ing. Šillerová Eva

Personalista

Ing. Studená Michaela

Pracovní zařazení: personalista

E-mail: mstudena@mubph.cz

Telefon: 573 501 926

Budova: Radnice - Masarykovo nám. 137, Bystřice pod Hostýnem

Kancelář č. 13

Vykonávané činnosti

 • zajišťuje vybranou agendu na úseku personalistiky a řízení lidských zdrojů včetně agendy výběrových řízení na obsazení pracovních pozic úředníků a ostatních zaměstnanců města

Právník

Mgr. Kőrberová Hana

Pracovní zařazení: právník

E-mail: korberova@mubph.cz

Telefon: 573 501 909

Budova: Radnice - Masarykovo nám. 137, Bystřice pod Hostýnem

Kancelář č. 17


Sekretariát starosty

Ing. Kostrbelová Ilona

Pracovní zařazení: asistentka

E-mail: kostrbelova@mubph.cz

Telefon: 573 501 915

Budova: Radnice - Masarykovo nám. 137, Bystřice pod Hostýnem

Kancelář č. 20

Vykonávané činnosti

 • asistentka starosty města
 • servis pro vedení města, sekretariát
 • příprava materiálů pro členy městské rady a zastupitele zápisy z jednání rady města

Oddělení strategického plánování a projektového řízení

Mgr. Škarpichová Kateřina

Pracovní zařazení: vedoucí oddělení

E-mail: skarpichova@mubph.cz

Telefon: 573 501 964

Budova: Předzámčí - Pod Platany 2, Bystřice pod Hostýnem

Kancelář č. 19

Vykonávané činnosti

 • koordinuje aktualizaci Strategického plánu rozvoje města a informuje orgány města o průběžném naplňování jednotlivých oblastí rozvoje města
 • koordinuje tvorbu a aktualizaci Akčních plánů – krátkodobých záměrů a informuje orgány města o jejich plnění
 • provádí metodickou činnost na úseku řízení projektů
 • řídí práci projektových týmů při přípravě, realizaci, vyhodnocení a monitorování projektů
 • zabezpečuje zpracování žádostí o poskytnutí podpory u projektů vhodných k financování z jiných zdrojů
 • spolupracuje s řídícími orgány a zprostředkujícími subjekty dotačních titulů, vystupuje jako kontaktní osoba v rámci městských projektů
 • zajišťuje metodické činnosti na úseku řízení projektů pro neziskové subjekty na území města a všechny organizace zřizované městem
 • vede databázi projektů města a všech veřejných finančních zdrojů pro projekty

Bc. Václavíková Nikola

Pracovní zařazení: referent

E-mail: vaclavikova@mubph.cz

Telefon: 573 501 964

Budova: Předzámčí - Pod Platany 2, Bystřice pod Hostýnem

Kancelář č. 19

Vykonávané činnosti

 • podílí se na aktualizaci Strategického plánu rozvoje města a aktualizaci a vyhodnocení Akčních plánů
 • zajišťuje dotační management pro projekty města - zpracování žádostí o dotaci u projektů vhodných k financování z externích zdrojů
 • koordinuje zpracování podkladů a nezbytných příloh pro projektové žádosti a jednání s případnými partnery projektu
 • řídí práci projektových týmů při přípravě a realizaci projektů
 • monitoruje výzvy dotačních programů a zajišťuje vyhledávání vhodných dotačních titulů pro projekty města
 • spolupracuje s řídícími orgány a zprostředkujícími subjekty dotačních titulů, vystupuje jako kontaktní osoba v rámci městských projektů
 • zajišťuje metodické činnosti na úseku řízení projektů pro neziskové subjekty na území města a všechny organizace zřizované městem
 • zpracovává monitorovací zprávy o průběhu realizace projektů a o plnění závazných výstupů a zpracovává závěrečné zprávy projektů

Projektové řízení

Dis. Zbranková Lenka

Pracovní zařazení: referent

E-mail: zbrankova@mubph.cz

Telefon: 573 501 964

Budova: Předzámčí - Pod Platany 2, Bystřice pod Hostýnem

Kancelář č. 19

Vykonávané činnosti

 • zajišťuje dotační management pro projekty města - zpracování žádostí o dotaci u projektů vhodných k financování z externích zdrojů
 • koordinuje zpracování podkladů a nezbytných příloh pro projektové žádosti a jednání s případnými partnery projektu
 • řídí práci projektových týmů při přípravě a realizaci projektů
 • monitoruje výzvy dotačních programů a zajišťuje vyhledávání vhodných dotačních titulů pro projekty města
 • spolupracuje s řídícími orgány a zprostředkujícími subjekty dotačních titulů, vystupuje jako kontaktní osoba v rámci městských projektů
 • zajišťuje metodické činnosti na úseku řízení projektů pro neziskové subjekty na území města a všechny organizace zřizované městem
 • zpracovává monitorovací zprávy o průběhu realizace projektů a o plnění závazných výstupů a zpracovává závěrečné zprávy projektůDesign By Macik