ARCHIV MUBPH.CZ

Prezentace na adrese www.mubph.cz slouží jako archiv a není od 31.12. 2016 aktualizována.

Aktuální prezentace Městského úřadu v Bystřici pod Hostýnem najdete na adrese www.bystriceph.czOdbor dopravně-správní

Odbor dopravně správní se nachází v tzv. "domečku" ve dvoře radnice. Přístup je buď přřes budovu radnice z Masarykova náměstí nebo zadním vchodem z ulice Pod Kaštany.

Zkušební komisař

Kancelář zkušebního komisaře najdete v přízemí zámku v ulici Pod Platany 1, vchod za rohem za služebnou městské policie .

 

Vedoucí odboru

Bc. Šenkyřík Jaroslav

E-mail: senkyrik@mubph.cz

Telefon: 573 501 961

Budova: Domeček - Pod Kaštany 138, Bystřice pod Hostýnem

Kancelář č. 1

Zástupuje: Štoll David

Vykonávané činnosti

 • Dovozy vozidel, stavby, přestavby vozidel
 • Registrace silničního vozidla, zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla
 • Změna ostatních údajů v registru silničních vozidel

Evidence řidičů

Jenčíková Jindřiška

Pracovní zařazení: referent

E-mail: jencikova@mubph.cz

Telefon: 573 501 963

Budova: Domeček - Pod Kaštany 138, Bystřice pod Hostýnem

Kancelář č. 9

Vykonávané činnosti

 • Vydávání paměťových karet (karta řidiče, karta vozidla, servisní karta)
 • Vystavení prvopisu ŘP, mezinárodních ŘP a profesních ŘP
 • Výměna ŘP při změně údajů, poškození či ukončení platnosti ŘP, při rozšíření ŘO
 • Vystavení náhradního dokladu v případě ztráty a odcizení ŘP
 • Vrácení odňatého ŘP v případě, že žadatel vyhoví podmínkám správního řízení
 • Vystavení ŘP pro cizí státní příslušníky s trvalým či dlouhodobým pobytem na našem území
 • Výpisy z evidenční karty řidiče

Evidence vozidel

Dresnerová Jana

Pracovní zařazení: referent

E-mail: dresnerova@mubph.cz

Telefon: 573 501 960

Budova: Domeček - Pod Kaštany 138, Bystřice pod Hostýnem

Kancelář č. 5

Vykonávané činnosti

 • Registrace silničního vozidla, zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla Změna ostatních údajů v registru silničních vozidel
 • Vyřazení silničního vozidla z provozu
 • Zánik silničního vozidla
 • Vývoz vozidla do zahraničí

Evidence vozidel

Bc. Janečková Radka

Pracovní zařazení: referent

E-mail: rjaneckova@mubph.cz

Telefon: 573 501 960

Budova: Domeček - Pod Kaštany 138, Bystřice pod Hostýnem

Kancelář č. 5

Vykonávané činnosti

 • Registrace silničního vozidla, zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla
 • Změna ostatních údajů v registru silničních vozidel
 • Vyřazení silničního vozidla z provozu
 • Zánik silničního vozidla
 • Vývoz vozidla do zahraničí
 • Fakturace neinvestičních akcí města a vedení agendy s tím související
 • Zabezpečuje běžnou administrativní agendu pracoviště

Silniční hospodářství

Ing. Ležák Ladislav

Pracovní zařazení: referent

E-mail: lezak@mubph.cz

Telefon: 573 501 961

Budova: Domeček - Pod Kaštany 138, Bystřice pod Hostýnem

Kancelář č. 1

Vykonávané činnosti

 • Vyjádření se k projektové dokumentaci staveb v ochranném pásmu silnic 2. a 3. třídy Stavební povolení a kolaudační rozhodnutí, týkající se silničního hospodářství
 • Rozhodnutí o vystavení povolení k překopu, protlaku a podélnému uložení podzemních zařízení do silničního tělesa 2. a 3. třídy
 • Vystavení rozhodnutí o zřízení sjezdů se silnic 2. a 3. třídy na okolní parcely
 • Další služby, týkající se silničního hospodářství a dopravního značení
 • Správa místních komunikací ( silnice ve správě města, chodníky, cyklostezky ) na území Města Bystřice p/H, včetně místních částí Bílavsko, Hlinsko p/H, Sovadina, a Rychlov
 • Správa dopravního značení na místních a účelových komunikacích na území Města Bystřice p/H, včetně místních částí Bílavsko, Hlinsko p/H, Sovadina a Rychlov

Správní řízení

Štoll David

Pracovní zařazení: referent

E-mail: stoll@mubph.cz

Telefon: 573 501 973

Budova: Domeček - Pod Kaštany 138, Bystřice pod Hostýnem

Kancelář č. 10

Vykonávané činnosti

 • Správní řízení ve věci dopravních přestupků, odnětí ŘO
 • Správní řízení ve věci vrácení odňatého ŘO
 • Registrace řidičů a vozidel TAXI, jejich změny

Správní řízení

Bc. Hasalová Alena

Pracovní zařazení: referent

E-mail: hasalova@mubph.cz

Telefon: 573 501 962

Budova: Domeček - Pod Kaštany 138, Bystřice pod Hostýnem

Kancelář č. 8

Vykonávané činnosti

 • Správní řízení ve věci dopravních přestupků, odnětí ŘO
 • Správní řízení ve věci vrácení odňatého ŘO
 • Správní řízení ve věci přestupků a správních deliktů dle z.č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla
 • Vydávání paměťových karet (karta řidiče, karta vozidla, servisní karta)

Zkušební komisař pro autoškoly

Ing. Pivka Evžen

Pracovní zařazení: zkušební komisař

E-mail: pivka@mubph.cz

Telefon: 573 501 971

Budova: Předzámčí - Pod Platany 2, Bystřice pod Hostýnem

Kancelář č. 2

Vykonávané činnosti

 • Zkušební komisař pro autoškoly včetně zdokonalování odborné způsobilosti
 • Registrace autoškol a změny v registraci
 • Správa veřejného osvětlení na území Města Bystřice p/H, včetně místních částí Bílavsko, Hlinsko p/H, Rychlov a SovadinaDesign By Macik