Archiv Zpravodaje

Prezentace na adrese www.mubph.cz slouží jako archiv a není od 31.12. 2016 aktualizována.

Aktuální prezentace Městského úřadu v Bystřici pod Hostýnem najdete na adrese www.bystriceph.czGrantové řízení v roce 2011

Rada města Bystřice pod Hostýnem na svém zasedání dne 5. 1. 2011 schválila vyhlášení řádného grantového řízení roku 2011. V termínu do 31. 3. 2011 je možné podat žádost na schváleném tiskopise, který je umístěn na webových stránkách na adrese www.bystriceph.cz. Zde jsou zveřejněny i veškeré informace o grantovém řízení.

Nové zásady pro poskytování grantů v roce 2011

S účinností od 1. 1. 2011 vstoupila v platnost schválená změna grantové směrnice města Bystřice pod Hostýnem. Nově je upravena výše účasti poskytovatele grantu.
Žadatel o grant v roce 2011 předkládá celkový rozpočet projektu. Projektem je podrobný popis aktivity, na jejíž spolufinancování bude grant použit. Město Bystřice pod Hostýnem jako poskytovatel může poskytnou grant až do výše 70 % celkových nákladů projektu. Veškeré výnosy projektu pořadatele projektu a souhrn všech grantů poskytnutých i od jiných poskytovatelů nesmí překročit 100 % celkových skutečných nákladů. Případné překročení těchto nákladů bude posuzováno jako přečerpání finančních prostředků grantu, a příjemce tedy bude povinen rozdíl vrátit do doby stanovené pro konečné vyúčtování grantu.
Z poskytnutých grantů roku 2011 nelze mj. hradit finanční odměny pro vítěze soutěží. Veškerá ostatní pravidla zůstávají stejná.

Ing. Pavla Milerová
interní auditorka městaDesign By Macik