ARCHIV MUBPH.CZ

Prezentace na adrese www.mubph.cz slouží jako archiv a není od 31.12. 2016 aktualizována.

Aktuální prezentace Městského úřadu v Bystřici pod Hostýnem najdete na adrese www.bystriceph.czOddělení správy majetku a investic

Vedoucí oddělení

Winkler Aleš

E-mail: winkler@mubph.cz

Telefon: 573 501 939

Budova: Předzámčí - Pod Platany 2, Bystřice pod Hostýnem

Kancelář č. 25

Zástupuje: Zapletal Radek

Vykonávané činnosti

 • řešení škodných událostí
 • majetková správa budov města vyjma bytových domů, včetně pasportizace, zajištění ochrany tohoto majetku města
 • majetková správa movitého majetku města a nehmotného majetku města
 • zajištění podkladů pro zpracování předprojektové a projektové dokumentace pro realizaci investičních akcí
 • výkon technického dozoru investora, včetně přejímky a předávky staveb a řešení reklamací, vad a nedodělků
 • zajištění technické přípravy - vytýčení inženýrských sítí v terénu, zpracování mapových podkladů, zaměření místních komunikací a chodníků pro opravy a rekonstrukce

Kuželová Sylvie

Pracovní zařazení: referent

E-mail: kuzelova@mubph.cz

Telefon: 573 501 934

Budova: Předzámčí - Pod Platany 2, Bystřice pod Hostýnem

Kancelář č. 21

Vykonávané činnosti

 • příprava podkladů pro zařazení majetku do užívání a k vyřazení majetku
 • majetková správa pozemků města (jednání o nájmech pozemků, výpůjčkách, prodejích či koupích)
 • připravuje podklady pro jednání rady města a zastupitelstva města týkající se nakládání s pozemky města

Zapletal Radek

Pracovní zařazení: referent

E-mail: zapletal@mubph.cz

Telefon: 573 501 941

Budova: Předzámčí - Pod Platany 2, Bystřice pod Hostýnem

Kancelář č. 24

Vykonávané činnosti

 • majetková správa místních komunikací na území města Bystřice pod Hostýnem, včetně místních částí Bílavsko, Hlinsko pod Hostýnem, Sovadina a Rychlov, včetně pasportizace
 • majetková správa veřejného osvětlení na území města Bystřice pod Hostýnem, včetně místních částí Bílavsko, Hlinsko pod Hostýnem, Sovadina a Rychlov, včetně pasportizace
 • majetková správa městského rozhlasu na území Města Bystřice pod Hostýnem, včetně místních částí Bílavsko, Hlinsko pod Hostýnem, Sovadina a Rychlov, včetně pasportizace
 • výkon technického dozoru investora, včetně přejímky a předávky staveb a řešení reklamací, vad a nedodělků
 • zajištění technické přípravy - vytýčení inženýrských sítí v terénu, zpracování mapových podkladů, zaměření místních komunikací a chodníků pro opravy a rekonstrukce

Malina Jiří

Pracovní zařazení: referent

E-mail: malina@mubph.cz

Telefon: 573 501 939

Budova: Předzámčí - Pod Platany 2, Bystřice pod Hostýnem

Kancelář č. 25

Vykonávané činnosti

 • majetková správa bytových domů města, včetně pasportizace
 • zajištění podkladů pro zpracování předprojektové a projektové dokumentace pro realizaci investičních akcí
 • výkon technického dozoru investora, včetně přejímky a předávky staveb a řešení reklamací, vad a nedodělků
 • zajištění technické přípravy - vytýčení inženýrských sítí v terénu, zpracování mapových podkladů, zaměření místních komunikací a chodníků pro opravy a rekonstrukceDesign By Macik