Archiv Zpravodaje

Prezentace na adrese www.mubph.cz slouží jako archiv a není od 31.12. 2016 aktualizována.

Aktuální prezentace Městského úřadu v Bystřici pod Hostýnem najdete na adrese www.bystriceph.czPoezie a próza v našem podání

Školní kolo recitační soutěže uspořádala základní škola T. G. Masaryka 24. března 2011. Poslechli jsme si přednesy různých básní a próz v podání našich žáků. Ti byli nominováni svými spolužáky jako vítězové třídních kol, jež proběhla už v prosinci a lednu.

Žáci soutěžili ve dvou kategoriích. První  tvořili žáci šestých a sedmých tříd, druhou kategorii žáci osmých a devátých tříd. Z každé kategorie byli tři nejlepší vybráni porotou, kterou tvořily paní učitelka Jindřiška Budzáková, Petra Ejemová, Kateřina Macková a Hana Hubíková.


Na úvod jsme si poslechli přednesy žáků, kteří napsali vlastní básně (Marta Svačinová a Pavel Greinecker, oba z  9. A). Žáci, kteří získali první místo, dostali od školy poukázku na 300 Kč a  mohli si za ni vybrat jakoukoli knihu. Na žáky, kteří získali druhé a třetí místo, čekala sladká odměna. Dále byla udělena cena diváka. O tom, kdo tuto cenu získal, rozhodli svými hlasy žáci tvořící publikum. Cena byla udělena v obou kategoriích. I v tomto případě čekala na vítěze sladká odměna.

Co porota hodnotila? Především výběr básně (zda odpovídá věku), přednes a celkové vystupování. A jak dopadlo hodnocení? V I. kategorii se na 1. místě umístila Alice Tiefenbachová (7. A), na 2. místě Laura Šarochová (7. A), 3. místo pak získaly Nikola Popelková (7. B) a Zdeňka Heřmánková (6. A).
Ve II. kategorii se na 1. místě umístil Tadeáš Vinklárek (8. A), na 2. místě Ondřej Ehrlich (9. A) a na 3. místě Tomáš Zapletal (8. B). Cenu diváka získali Alice Tiefenbachová a Tomáš Zapletal. Všichni ocenění samozřejmě k odměně získali i diplom.


Vítězové obou kategorií postoupili do okresního kola, které se konalo 6. dubna v Kulturním domě v Kroměříži. Tadeáš Vinklárek se ve své kategorii umístil na 3. místě. Tadeášovi upřímně blahopřejeme, děkujeme za vzornou reprezentaci školy a přejeme mu hodně úspěchů v dalších (nejen recitačních) soutěžích.
                                                                                                                                                          Mgr. Kateřina MackováDesign By Macik